O drogách a ľuďoch
About Drugs And People


túto časť, o inštitúcii, liečba a mailová poradňa, pripravuje:

Inštitút drogových závislostí
Institute of Drug Dependencies
Logo Centrum pre liečbu drogových závislostí
Centre for Treatment of Drug Dependencies

Hraničná 2, 82799 Bratislava idz@drogy.sk

Bezplatná internetová poradňa
Obsah (table of contents)

túto časť, príbehy, diskusiu, fakty a iné pripravilo:

day_logo.gif (1312 bytes) Droga a Ty
občianske združenie

day@drogy.sk
a vy, ktorí ste prispeli svojimi názormi a nápadmi


Obsah
Staré veci


Za zverejnenie týchto stránok ďakujeme spoločnosti Nextra