Sen môjho života, Daniela Vávrová

(19 ročná, čo prežila heroínovú smrť a vracia sa k nám - pár riadkov z jej knihy)


    Dostala som sa do sveta, kde vysvedčenia neexistujú. Ten svet by som prirovnala k veľkej šachovnici, kde sú len čierne políčka plné zla, ale aj pocitu, ktorého sa nedá len tak vzdať. V tomto svete som žila, ale aj napriek tomu zlu som nechcela odísť. Bol to svet skupiny ľudí, kde som spoznala na jednej strane priateľstvo a lásku k blížnemu, ale na druhej strane zlo, ktoré ma aj tak neodrádzalo.
    Náš svet! A nikto nám ho nemohol zobrať, ani zákon. Mal silu, a to preto, že sme nažívali spolu v nepochopiteľnej harmónii.