Nielen feáci sa vedia presvedčivo vyhovára

Výroky sú vybrané z úradných poisovacích formulárov a sú 100% autentické
Stiahnuté z Neviditelneho psa 26.10.1999, zaslala Midi, výber a hlavička JK