Som platený otrok, Thor 1998

Som platený otrok. Nemôžem byť slobodný, lebo mi to pravidlá spoločnosti nedovoľujú. Niekto iný určil hranice môjho bytia a mojej slobody. Moje bytie má smerovať k rozvoju a rozkvetu spoločnosti na úkor môjho ducha. Ja sa zbláznim a budem mať pokoj.


Výrok pochádza z mailovej komunikácie s Thorom (pseudonym) z Bratislavy, s ktorým som veľa diskutoval o marihuane, LSD a hubách. Zdá sa mi, že tento výrok vystihoval jeho okamžitú náladu a má veľa spoločného s motiváciou, ktorá ho viedla k halucinogénom. Alebo bol takýto stav len dôsledkom? Zvážte sami. Na každý pád: diskusiu s Thorom som si veľmi vážil, pretože bola ozaj úprimná a inteligentná.

JK, Droga a Ty 1999