Ako predchádzať problémom s drogami ?

© 1998, CPLDZ

Otázka by mala skôr znieť: prečo záčínať vôbec s drogou? Drogy boli a sú okolo nás. Spoločnosť je zasiahnutá problémom zo všetkých strán, dotýka sa najmä mladých ľudí.
Prečo ľudia siahajú po droge? Zvedavosť ako dobrodružstvo, tlak rovesníckej skupiny, problémy v rodine. Je len veľkou utópiou myslieť si, že zrazu drogy zmiznú a my budeme mať po probléme.
Hľadajme preto také cesty života, ktoré nie sú skrížené závislosťou.
Snažme sa predchádzať týmto problémom už v primárnom prostredí, najmä v rodine. V prostredí, ktoré formuje našu osobnosť, postoje.
Súčasnosť nás o tom presviedča, že hlavný problém je vo vypĺňaní voľného času. Bezzmyslové chodenie po okolí je častokrát  príčinou vzniku drogovej závislosti.

Ako teda predchádzať

Juraj (22 rokov)- neviem ako, ale darí sa mi predchádzať problémom. Mám pocit, že je to v hľadaní zmyslu života. Človek sa každých sedem rokov mení a je to asi pravda. Moja osobnosť sa začala výrazne meniť už v detstve. Veľký podiel na zmene mal starý otec, ktorý mi častokrát nahrádzal otca. Vypestoval vo mne veľký vzťah k športu.
Mal som možnosť  vybrať si medzi ulicou alebo futbalovým ihriskom. V tomto období bol aktívným futbalistom resp. brankárom. Bol pre mňa veľkým vzorom, ktorému som sa chcel vyrovnať. Spätne si uvedomujem, že to bol veľmi dôležitý moment. Mal som pri sebe človeka, ktorý viedol moje kroky správnym smerom.
V jeho myšlienke "šport Ťa nikdy nezradí" je veľký kus pravdy
Vo svojom doterajšom živote som zažil niekoľko situácií, ktoré sa podpísali na mojej psychike (strata priateľky, smrť starého otca, starej mamy - ktorí v mojom živote znamenali veľmi veľa), napriek tomu som sa do problémov s drogami nedostal

Hovorí sa:  "Kto hľadá, ten nájde". Myslím si, že som našiel. Moja predstava zmyslu života je vo vzťahu k niečomu, resp. niekomu. V mojom prípade je to šport na jednej strane a na druhej strane je to potreba mať niekoho, alebo niečo rád.
A toto je pre mňa cesta ako predchádzať problémom s drogami!

Juraj, študent – spolupracovník CPLDZ