Ambulantná detoxifikácia

© 1998, CPLDZ

Počas ambulantného detoxifikačného programu  pomáhame našim pacientom prekonať nepríjemné príznaky po odňatí drogy. Tento program zahŕňa okrem ambulantnej detoxifikácie liekmi zároveň povinné zúčastňovanie sa psychoterapeutických aktivít, či už individuálnych alebo skupinových alebo didaktoterapií a zároveň ambulantnú liečbu liekmi.


detoxifikáciaodnímanie drogy závislému, kým nie je úplne „čistým“ – t.j. do jej úplného vylúčenia z organizmu. Prvá časť liečby je fázou zbavovania sa telesnej závislosti od drogy. Ďalej nasleduje postupné zbavovanie sa psychickej krízy, ktorá tvorí jadro liečby. In: Okruhlica, Ľ: Heroín a abstinencia