Ambulantné skupiny čistých

sa stretávajú 1x do týždňa vo večerných hodinách a spolu s terapeutmi CPLDZ sa abstinujúci narkomani snažia riešiť svoje problémy spojené s postupným zaraďovaním sa do každodenného života.