Keramická dielňa

Hlina sa stáva tlmočníkom
úsilia človeka, jeho radosti a smútku
                                            z výzdoby keramickej dielne

 

Ukážky zo zbierky prác keramickej dielne CPLDZ

Foto: JK, marec 1999

kliknite na obrázok, keď ho chcete v plnej veľkosti!

zivny_s.jpg (7467 bytes)

certi3_s.jpg (7235 bytes)

Otec myšlienky keramickej dielne PhDr. Hroznata Živný v dielni

salatmisa_s.jpg (4962 bytes)

Traja čerti (?), inštruktorka dielne akad. sochárka Karin Lunterová

stromy_s.jpg (6286 bytes)

Výtvory z hliny pred vypálením

pec_s.jpg (4472 bytes)

Po prvom vypálení a glazovaní

diviak_s.jpg (7167 bytes)

Pec prichystaná na vypaľovanie.

hlavyhrnce_s.jpg (5558 bytes)

kobra.jpg (5539 bytes)

kyklad_s.jpg (5782 bytes)

misavaza_s.jpg (5790 bytes)

hlavy5_s.jpg (4356 bytes)

pyramidy_s.jpg (4894 bytes)

banan_s.jpg (6668 bytes)

servis_s.jpg (4993 bytes)

cert_s.jpg (5534 bytes)

venusa_s.jpg (6560 bytes)

zajac_s.jpg (4537 bytes)

zetony_s.jpg (7066 bytes)

dino_s.jpg (6025 bytes)

Žetóny s číslami dostávajú pacienti na detoxe - každý deň jeden. Tesne pred vypálením

7-4-99 streda 10:00   vernisáž výstavy výtvarných a keramických prác pacientov CPLDZ - výstava potrvá do 15-4-99    9:00-16:00
      miesto: Centrum pre liečbu drogových závislostí na Hraničnej ulici 2, Bratislava

Hlina vzala na seba poslanie, ktoré jej človek ani nezamýšľal dať - svedčiť o dávnych kultúrach - A.Pajdlhauser

V rámci terapeutických programov sa v  polovici mesiaca apríla t.r. podarilo rozšíriť paletu ponúkaných aktivít používaných v pracovnej terapii a arteterapii otvorením keramickej dielne v priestoroch centra na Jaskovom rade č.159 v Bratislave. Súčasťou výbavy dielne je hrnčiarsky kruh a keramická pec na vypaľovanie výrobkov z hliny. Dielňa je zriadená v miestnostiach, ktoré boli doteraz nevyužité. V rámci programu arteterapie sa v novovybudovanej dielni bude môcť zúčastňovať 12 –15 pacientov denne. Ako externý inštruktor pôsobí v dielni raz týždenne akademická sochárka Karin Lunterová.

K zariadeniu tejto terapeutickej pomôcky finančne prispelo Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva.