Výmena striekačiek

© CPLDZ

Výmena striekačiek je realizovaná v CPLDZ na Hraničnej č.2, denne od 8:00 hod. do 24:00.hod

V Bratislave sa vytvorila skupina ťažko závislých ľudí na heroíne a iných tvrdých drogách, ktorí žijú na periférii spoločnosti, nie sú schopní zamestnať sa, sociálne sa zabezpečiť, zlyhávajú v liečbe v zmysle plného vysadenia drogy, dopúšťajú sa kriminality za účelom získania si prostriedkov na drogy. Vzhľadom na to, že väčšina týchto ľudí užíva drogu vnútrožilovou aplikáciou, môže sa neraz stať ohniskom šírenia krvou prenášaných infekcií v našej populácii.
Nakoľko u týchto chronicky ťažko chorých jedincov je úplné vysadenie drogy momentálne nereálne, je nevyhnutné poskytovať im základnú starostlivosť - výmenu použitých jednorázových striekačiek za sterilné, kondómy, poradenstvo, čím by sa znížilo riziko prenosu infekčných ochorení   HIV- AIDS, infekčný zápal pečene - hepatitída typu B,C, syphylis.
Je to jediný veľký program výmeny striekačiek v Slovenskej republike a hlavne v Bratislave.
Do programu sa zapojilo viac ako 1 500 klientov (a každým dňom pribúdajú noví), pri počte vymenených striekačiek za 1 mesiac - v priemere 5 000!.
Na základe minulých prieskumov sme zistili, že 40% drogovo závislej populácie je postihnutá vírusom hepatitídy typu C, 6% vírusom hepatitídy typu B a 1% HIV.
Hlavným cieľom programu je zmierniť nárast pre spoločnosť závažných negatívnych dôsledkov užívania drog najmä ich vnútrožilovou aplikáciou a nechráneným pohlavným stykom, akým je šírenie infekčných ochorení (HIV - AIDS, infekčné ochorenia pečene, pohlavné choroby).
Okrem prevencie infekčných ochorení slúži často aj ako kontaktné miesto pred začatím liečby.