Substitučná liečba

© CPLDZ

V prípade, že pacient zlyháva v  ambulantnej detoxifikácii, je možné jeho preradenie na tzv. substitučnú liečbu   spojenú so skupinovou terapiou 1x týždenne.


substitučná liečba – je to program liečby, pri ktorej sa podľa prísnych kritérií výberu pacientov dáva závislému od opiátov náhradná látka, namiesto pôvodne užívanej drogy. Táto látka síce spĺňa definíciu drogy, ale i lieku zároveň. In: Okruhlica, Ľ: Heroín a abstinencia