kód diagnózy Diagnóza podľa 10.revízie Medzinárodnej štatistickej klasifikácie chorôb
F10 Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu
F11 Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím opiátov
F12 Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím kanabinoidov (marihuana, hašiš)
F13 Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím sedatív alebo hypnotík
F14 Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím kokaínu
F15 Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím iných stimulujúcich látok vrátane kokaínu
F16 Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím halucinogénov
F17 Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím tabaku
F18 Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím prchavých látok a rozpúšťadiel
F19 Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím viacerých drog a iných psychoaktívnych látok
F55 Zneužívanie (abúzus) nenávykových látok