Prenájom nehnuteľností CPLDZ za rok 2001

 

Por.č

Rozloha v m2

Cena/Sk/m2/rok/

Dĺžka nájmu

Typ priestorov

Lokalita

Nájomca

Poznámka

1. 12 1414.- 15.1.2001 - 15.1.2002 Administratínve BA II Občianska združenie
2.

399,9

150

150

250

250

100

1.2.2001 - 31.1.2001 Administratívne Garáže

Parkovacie boxy

BA II Zdravot,štátne zariadenie
3. 375,89

15

501

770

1250

150

1.2.2001 - 31.1.2006 Skladové priestory

Manipul.priestory

 

BA II s.r.o
4. 47,11

39

1,31

770

2500

770

1.2.2001 - 31.1.2006 Skladové priestory

Kanc.priestory

Soc.zariadenie

BA II s.r.o
5. 108 1250 23.5.1999 - 1.4.2004 Skladové priestory BA II Živnostník
6. 12.5

6

12

250

250

250

1.7.2001 - 1.7.2003 Admin.priestory

Soc.zariadenie

Parkovné

BA II Nezisková organizácia poskyt.verejné služby soc.charakteru