Nezávislosť 6

číslo 6, vyšlo 9.4.1998


Príhovor riaditeľa

Najčastejšie otázky okolo hepatitídy C

Zásady abstinencie od heroínu

Čo robiť, keď kamarát nezvládne trip

Ak máte súdom nariadenú ambulantnú liečbu v CPLDZ

To vážne nejde dohromady!

 

Centrum pre liečbu drogových závislostí
Hraničná 2, P.O.Box 51, 821
05 Bratislava

tel.: 07/5341 74 64, 07/5341 91 48
fax.: 07/5341 91 48, 07/5341 74 75

e-mail: idz@drogy.sk


Dávala dokopy: Danica Klempová