Nezávislosť č.12/98 12.6.98, Ročník 2

OBSAH:
MOJA HRDOSŤ
NA ZAMYSLENIE
BERÚ DROGY ? 
ČO JE ”RECIDíVA” – RELAPS ?
ŠTVRTÝ ROZMER ZÁVISLOSTI
ruka2.gif (2789 bytes) Centrum pre liečbu drogových závislostí
Hraničná 2,P.O.Box 51, 821 05 Bratislava
tel.: 07/5341 74 64 fax.: 07/5341 74 75


Kto sa chce naučiť lietať, musí sa najprv naučiť stáť, chodiť, behať, šplhať, tancovať.
Človek nemôže začať rovno lietaním.

Friedrich Nietzsche

Život je to, čo sa Vám stane, zatiaľ čo ste zaujatí úplne inými plánmi.

John LennonMOJA HRDOSŤ

Marek, chcel si šťastne žiť? Zmeniť svet?
Nie, hľadal som život, extrémy,
ale našiel som prášok šedý.

Svet sa mi na chvíľu zmenil,ale svoj život som rázom zničil.
Ublížil som rodine? Priateľom ?
Nie! Svoju hrdosť som stratil.

Čo teraz?
Zabudni na čierňavu za sebou a nájdi biele svetlo pre sebou.
Nájdi svoju hrdosť stratenú!

Svet nie je čiernym snom,
nájdi rozumný zmysel v ňom.
Spríjemni si svet maličkosťami.

Nájdi radosť v živote,
poteš blízkych v rodine.
buď na seba hrdý
a dokáž svetu, ale hlavne sebe, že si silný ...

Marek Pohanič

( V čase písania tejto básne – 22 dní čistý, teraz o ňom nemáme informácie. Dúfajme, že sa mu darí ... )Na zamyslenie:

 

KOFEÍN - Neškodný spôsob ako
odštartovať deň alebo
najnávykovejšia droga,
ktorú ľudstvo pozná ?
Možno oboje ...


Zmienky o káve spadajú do roku 575 nášho letopočtu, kedy sa v Afrike zrná kávy používali ako platidlo. Čínsky cisári však popíjali čaje obsahujúce kofeín už od roku 2700 pred našim letopočtom.

Pozitívne (+) účinky kofeínu: Ovplyvňuje správanie a duševné rozpoloženie človeka – väčšia bdelosť, lepšia pozornosť, skrátené doby reakcií, zvýšené vyprázdňovanie žalúdka, atď. ...

Negatívne (-) účinky kofeínu: Odčerpáva z tela minerálne látky, ako vápnik a železo, čo zvyšuje riziko osteoporózy, po vysadení kávy sa môžu objaviť reálne abstinenčné príznaky, ako bolesť hlavy, únava, podráždenosť, atď. ...

Fit 1,2/98Berú drogy ?


Ľudia sa k nám budú správať podľa toho, ako sa my správame sami k sebe.

Martin Rutte

Čo by ste mali vedieť, aby ste mohli pomôcť a rozumieť kamarátovi, kamarátke, bratovi, sestre, proste tým, ktorí sa dostali do závislosti na drogách.


Akonáhle pochopíte, čo sa deje, zmocní sa Vás zdesenie.Objaví sa požičiavanie peňazí, klamstvá, krádeže, prostitúcia. Dostaví sa strach – zo smrti, AIDS, z polície, dealerov. Milovať narkomana znamená žiť s človekom, ktorý je na dne a mať ohromnú vôľu priviesť ho späť k životu. Znamená to bojovať proti nemu, s ním a pre neho. Droga ovláda jeho život. Berie mu všetko.
Prvým krokom je – prijať to ako fakt. Neprepadnúť pocitu bezmocnosti, viny a sebaobviňovania. Za toxikomániou stojí vždy náhodná kombinácia osudových stretnutí a osobných problémov, pre ktorú zatiaľ neexistuje vedecké vysvetlenie. Je to voľba. Sebazničujúca voľba. Pokiaľ však závislý nechce s užívaním drog prestať, je snaha pomôcť mu často k ničomu.
Ak človek prežíva ”medové týždne ” s drogou, ak ide o úplný začiatok , je pre neho všetko nádherné, nepociťuje problémy, nejaký ” absťák”, AIDS, väzenie – ”to sa ho netýka – má to pod kontrolou” – naivne si to myslí. Pokiaľ je jeho rozkoš z užívania drogy väčšia, ako utrpenie, je zbytočné ho presviedčať. Je potrebné čakať, až sa ten pomer obráti. Až potom príde požiadať o pomoc. No takéto čakanie je pre jeho blízkych ťažké.
Narkoman musí získať chuť žiť bez drogy. Život s ňou sa stáva absurdným, všetko sa točí okolo dávky. Celý vesmír. Berie, len aby nemal krízu, a aby vôbec vstal z postele ( ak ešte nejskú má). Preto, aby si zaobstaral peniaze na drogu, je ochotný urobiť čokoľvek – kradnúť i predať sa. Človek, ktorý je tu s Vami, už nie je rovnaký ako predtým. Droga ho zmenila. Zachovajte si svoj vlastný život, aby ste sa nenechali strhnúť spolu s ním. Naučte sa hovoriť nie! Neplatiť druhému jeho drogu. K tomu, abyste niekomu pomohli skoncovať s drogou, láska nestačí. Obráťte sa na odborníkov.
Na druhej strane však človeka veľmi podporí , keď má vo svojom okolí niekoho, kto je schopný mu pomôcť a o koho sa môže oprieť. A aj narkoman je len človek. Nie je zlý, iba robí zlé veci a inak, ako ostatní. Neexistujú tu presné pravidlá, ktoré by platili pre všetkých. Ciest k jedinému cieľu – naučiť sa žiť bez drogy – je viac. A  šancu má každý !

Upravila Andrea /Cosmopolitan/98Čo je ”recidíva” – relaps ?

- opätovné začatie užívania drogy po období abstinencie

Čo je ”pošmyknutie” – lapsus ?

- jednorazové požitie drogy po období abstinencie

Pošmyknutie môže, ale nemusí vyústiť do recidívy. Závisí to od toho, ako naň človek zareaguje. Plná recidíva nemusí tiež viesť k úplnému obnoveniu drogového štýlu života. Namiesto toho môže viesť k vyhľadaniu a obnoveniu liečby. Z pošmyknutia sa tiež môže stať poučenie pre budúcnosť.

Ak viem prečo som zlyhal, môžem sa v budúcnosti chrániť !

Najčastejšie príčiny recidívy:

 • nuda

 • kontakty s ľudˇmi, ktorí drogy berú alebo predávajú

 • partner/ka , ktorý/á berie drogy

 • neschopnosť vzdať sa ”rituálov”

 • potreba nafetovať sa, nutkanie, skúšanie sa, chuť na drogu

 • kríza, telesná bolesť

 • konflikty v rodine, vzťahoch, náhle nahromadenie problémov

 • negatívne emňocie (hnev, strach, depresia, pocit osamelosti, vyčerpania, smútok )

 • pozitívne emócie (eufória, ak je človeku ”veľmi dobre”)

 • peniaze

 • výmena drogy za drogu (najčastejšie heroín za alkohol)

citované z publikácie MUDr.Ľ.Okruhlica – Ako predchádzať recidívam.


 

ŠTVRTÝ ROZMER ZÁVISLOSTI - Jura Minařík

 

... v poslednom čase som veľa premýšľal o závislosti na drogách a o iných závislostiach, ktoré sa vyskytujú v živote človeka.
Prišiel som na to, že náš život je vlastne založený na celom rade závislostí a ľudia sa môžu rozhodovať, ktorú z nich si zvolia. Závislosť na drogách, jedle, sladkostiach, automatoch, práci, sledovaní televízie, videa, na peniazoch, závislosť na inom človeku, rodine, moci, sexe, športe, umení, záujmoch.
Z tohoto hľadiska by som rozdelil závislosti na pozitívne a negatívne. Rovnako, ako si človek utvára dobré a zlé zvyky.
V duchu si predstavujem spojené nádoby a základnú ľudskú potrebu lásky, istoty, zmyslu , radosti a uspokojenia. Záleží len na človeku, aký prostriedok si zvolí k ich naplneniu.
Pripadá mi logické, že ak si človek zúfalo zvolí drogu, postupne dôjde k preorganizovaniu fyzickej a psychickej štruktúry organizmu, kedy sa už jedná o prispôsobenie umelej látke, ktorá nahrádza prirodzené fungovanie organizmu.Paradoxom závislého potom je, že drogu už neberie preto, aby mu bolo dobre, ale aby mu nebolo zle, a aby bol schopný existovať....


(Doporučujeme prečítať si celú knihu . )

P.S. autora : ” V knihe som chcel predstaviť feťáka z iného uhlu pohľadu. Verejnosť často pristupuje k narkomanom, ktorých vidí na ulici s istým odstupom a obavami, častokrát aj pod vplyvom rozporuplných informácií v médiách. Preto som chcel prispieť k pochopeniu feťákovej stratenej duše, ktorá je stále, cez všetky odreniny , dušou človeka...”

Autor – Jura Minarčík teraz pôsobí ako laický terapeut, ale sám prešiel peklom závislosti.


Zodpovedný redaktori: PhDr. Ľubica skovayová,
Mgr. Andrea Mihalková

Vydal Inštitút drogových závislostí pri CPLDZ, Hraničná 2, 821 05 Bratislava