Nezávislosť č.13/98 4.9.1998, Ročník 2

OBSAH:
PÝTATE SA
O TOM AKO SA ĽUDIA MENIA
FETUJEM LEBO
ANKETA
MUŽ ŽENE - Báseň
ruka2.gif (2789 bytes)

Centrum pre liečbu drogových závislostí
Hraničná 2,P.O.Box 51, 821 05 Bratislava

tel.:

07/5341 74 64,
07/5341 91 48

fax.:

07/5341 91 48,
07/5341 74 75

e-mail:

idz@drogy.sk

Najčastejšie zaznamenané otázky:
                      alebo

Pýtate sa . . .

1. AKO SA DOSTANEM NA METADON?

- Základom sú dve neúspešné liečby (detoxifikácie). Informácie o podrobnejšom postupe môžete získať v Metadonovej ambulancii u MUDr.Ľ.Okruhlicu a s. J.Junasovej a s.Z.Krčmárikovej.

2. KEDY A KDE SA DÁ ZAOČKOVAŤ NA HEPATITÍDU B ?

- Pred nejakým časom sa očkovalo na recepcii - očkovala službukonajúca sestra. Teraz sa môžete obrátiť len na sestričku Anikó Kosznovú a to od pondelka do piatku v čase od 800 do 1500 hod.

3. AKO JE TO S ODBERMI KRVI NA HEPATITÍDU B, C A HIV ?

- Ak máte v "centrálnej karte" založenú svoju zdravotnú kartu a navštevujete ambulanciu lekára/ky v CPLDZ, tak Vám všetky odbery urobia na Vašu žiadosť v ambulancii.

- Ak máte u nás evidenciu len na striekačkách (chodíte si len pre "pumpy") a máte záujem dať si urobiť odbery, urobí Vám ich na požiadanie službukonajúca sestra (každý deň okrem piatka, soboty a nedele).

- Ak vám už bol robený odber a boli ste C negatívny, je vhodné opakovať odber o 6 mesiacov.O tom ako sa ľudia menia... A objavujú niečo nové....
(Bea t.č.Jas. Rad)

Spočiatku som sa veľmi bála. Čoho? Bála som sa asi, aký prístup majú lekári k nám pacientom. Dovtedy som si vždy liečenie predstavovala ako niečo ponižujúce a hlúpe. No teraz som tým pacientom Ja a presne viem aký sú TÍ, ktorí sa nám snažia pomôť. Som tu už šiesty týždeň a deň čo deň som s doktorom a sestričkami. Od začiatku môjho liečenia som sa snažila nájsť k ním cestu, aby som mala tých 8 týždňov príjemnejších. Cítim sa tu veľmi dobre a toto miesto sa stalo pre mňa takým ukľudňujúcim miestečkom.Tu dokážem v kľude rozjímať, premýšľať nad vecami, ktoré ma napadajú a pre mňa je to veľmi dôležité. Viem, že ak bude môj prístup k liečbe správny, tým budú prekážky jednoduchšie. Spoznala som tu veľa ľudí a ich názory a postoje. Veľmi ma to teší, pretože týto ľudia sú mi bližší a dokážem sa s nimi rovnocenne porozprávať a pochopiť ich.

 


Zvíťaziť nie je najdôležitejšie - je to jediné.

(Vince Lombardi)Na striekačkách otázka znela:Prečo fet?,

ALEBO FETUJEM LEBO ...

1. Mi je z toho dobre

2. Som debil.

3. Ma žena nechce

4. Viac menej potreba

5. Človek sa nevie vysporiadať s vlastnými problémami

6. Mi to chutí

7. Nervy

8. Aby som žil

9. Je to povinnosť z krízy

10. Lebo som závislý.....

 

Som nešťastný z tohto sveta . . .
toľko fetu to sa nedá.
H je preda pekná nota
pre nás je to ťažká bota.
Aj abstinent má problémy,
keď mu kámoši hovoria "come with me" !!!
. . . a ďalšia duša zhasla.

(cukríček)Keďže sa radi pýtame,
tak nám na detoxe odpovedali
na 3 hodnoty (priority) v živote človeka.
(alebo, čo je pre vás najdôležitejšie ?)

 

A, 1.priateľstvo a dôvera 2.abstinencia 3.zdravie

B, 1.Ja 2.abstinencia 3.peniaze

C, 1.abstinencia 2.peniaze 3.rodina

D, 1.zdravie 2.život 3.rodina

E, 1.zdravie 2.peniaze 3.úspech v živote

F, 1.rodina 2.zdravie 3.materiálne hodnoty

G, 1.trvalá abstinencia 2.zdravie 3.medziľudské vzťahy

H, 1.láska a úprimné priaťelstvo 2.abstinencia( ja+moje) 3.zdravie, peniaze

 

ODPOVEDALI: Katarína, Ľuboš, Peter, Ernest, Martin, Stano, Alan, Andrej z DETOXU

A AKÉ SÚ 3 HODNOTY DÔLEŽITÉ PRE VÁS ?MUŽ ŽENE

Na lavičce na nádraží
zůstalo tvé jméno.
Skoro jsem si zlomil nůž
já vím že se to nemá
ale já byl jako blázen.
Nekonečná lásko.V tichu
petrolejek šeptalas mi k ránu.
Tvojí něhou stal se
se mne muž.
Tvá pusa je jak vlnící se
nádherný mák.
Tvé ruce jsou jak čistej
samet.
Jseš krásna jak výcházejíci
slunce nad vodopádem.
Prostě jseš lásko MÁ.


(Alan Stojka z Detoxu)Poďakovanie:

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí prispeli a tešíme sa na ďalšie príspevky . . .


Zodpovedný redaktori: PaeDr. Hroznata Živný
Petronela Blahovcová

Vydal Inštitút drogových závislostí pri CPLDZ, Hraničná 2, 821 05 Bratislava

liečebná pomôcka