Nezávislosť č.14/98, Ročník 2

OBSAH:
AMNESTIA
ZO SRDCA VĎAKA
VAROVNÉ SIGNÁLY
DROGA JE PORIADNE SVINSTVO
AKO POVEDAŤ NIE ?
PSYCHOTERAPIA (časť 1.)
BÁSNE

FILOZOFIA ŽIVOTA
POKORA
PODMIENKY PRE VSTUP NA DETOXIFIKAČNÉ ODDELENIE

DESAŤ TIPOV AKO SA VYSPORIADAŤ
S VYSOKO RIZIKOVOU SITUÁCIOU
ruka2.gif (2789 bytes) Centrum pre liečbu drogových závislostí
Hraničná 2,P.O.Box 51, 821 05 Bratislava
tel.: 07/5341 74 64 fax.: 07/5341 74 75


!!!AMNESTIA !!!

Všetci, ktorí navštevujete didaktiky,
mužské alebo ženské, POZOR!

Od 11.septembra 1998 máte všetci novú šancu. Riaditeľ CPLDZ, Hraničná 2, MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc. sa po vzájomnej porade personálu rozhodol udeliť amnestiu všetkým, ktorí sú vyradení na mesiac z ambulantnej detoxifikácie, teda z didaktík.

Odteraz máte možnosť odznova absolvovať didaktiky a  až po 2 vynechaných didaktikách budete vyradení z  terapeutických dôvodov. Teda, aby ste mali šancu na omyl, a zároveň aby ste neupadali do kombinovanej závislosti DROGA+LIEKY.

Takže do videnia na najbližšej didaktike.ZO SRDCA VĎAKA

Ďakujem Vám, pán direktor, doktori, doktorky, terapeuti, terapeutky, sestričky, bratia (ošetrovatelia), v neposlednej rade milá vrchná sestra a usmievavá staničná a všetok, všeculinček pomocný personál CPLDZ.
Vždy máte úsmevy na tvárach, zamrznú len keď mi nie sme tí praví, ale opojený, omámený jedmi.
Nájdete slová útechy, povzbudenia, aj keď nie každému sa to tak zdá. Je to nevďačná práca – snažiť sa zasiať zrnko z vašej múdrosti a skúsenosti – medzi nás ignorantov a arogantných F 11-károv.
Ďakujem za trpezlivosť, i keď 5-milionov Slovákov nás odpísalo. Vy nám veríte. Ináč by ste asi robili v inom obore. Povedzme na patológii. Tam pacienti viac spolupracujú ako niektorí z nás. Ste prísni, ale spravodliví. Je nás veľa tých, ktorým ste pomohli na nohy a ktorí so mnou aspoň trochu (niektorí viac, iní vôbec) súhlasia.
Ďakujem za tých vyliečených, aj tých liečených aj za tých, čo prídu po nás. (Dúfam, že ich bude ubúdať – poznámka autora, otca dvoch synov). Je to mravenčia robota, ktorá u nás nemá hlboké korene. Vy ste priekopníci v našej vlasti. O to to máte ťažšie.
Keby som mal tú moc – venoval by som Vám deň osláv vašich úspechov a tvrdej práce. (Čo deň, aj týždeň).
Kto so mnou nesúhlasí, je hlúpy a nech to nečíta. No verím, teda viem, že hovorím za drtivú väčšinu pacientov, že ste jedničky.
Milí, pozorní a ako sa už opakujem prísni, ale spravodliví.
Ešte raz, ba čo raz, miliónkrát Vám vrelá vďaka za to, že ste. Že ste tu a pomáhate nám.

P.S. Ďakujem Vám za všetkých, ktorým vravím zo srdca.

Karol Krejčí, ktorí nachádza pevnú pôdu pod nohami.VAROVNÉ SIGNÁLY

Ak ste sa rozhodli niečo so sebou urobiť, musíte sa lepšie poznať. Ak zisťujete, že ste počas svojej drogovej kariéry iní ako pred ňou, možno vám nasledovné príklady pomôžu rozpoznať účinky drog na psychiku. Teda aký som skutočne a aký som kvôli užívaniu drog či kvôli drogovému štýlu života.

POVAHOVÉ ZMENY

Posun v osobnosti – náladovosť, úzkosť, depresie, nepriateľskosť, nervozita, ľahostajnosť
Nedostatok zrelosti – neschopnosť vzdať sa momentálnej radosti pre budúce dobro
Rodinné vzťahy – konflikty, hádky, porušovanie pravidiel, úteky
z domu, odmietanie rozhovoru
Kamaráti – klesá záujem o nedrogových kamošov, obhajuje kamošove užívanie drog, noví známi(toxikomani)
Strata motivácie – zhoršenie v škole, pasivita, strata koníčkov(ak boli)
Nízka sebadôvera – pocit beznádeje, bezmocnosti, pocit podradenosti
Popieranie - z vlastných prečinov obviňuje iných, poukazovanie na zlozvyky “čistých”, popiera škodlivosť drog Klamstvo – “hranie divadla”, výhovorky, vyhýbavé odpovede
Strach, vzťahovačnosť – každý na mne hľadá chyby
Ľahkomyselnosť – riziká, nehody, úrazy
Nepriateľstvo, násilie voči iným – vzdor, odpor voči pravidlám, násilnosti, sebe spôsobuje bolesť

ZMENY AKTIVíT A ZVYKOV

vypadnutie z pomáhania doma, promiskuita v  partnerských vzťahoch, zmenená chuť do jedla, nepravidelný spánok, krádeže, ukrývanie drog, peňazí, vulgárna reč, koncerty, problémy v škole, v práci, zmeny zovňajšku (chudnutie)


 

DROGA JE PORIADNE SVINSTVO !!!

”Droga ma poriadne zmenila. Volám sa Mária. Fetovala som vkuse 3 roky. Bola som asi 4x na liečeniach, nič mi to nepomohlo. Nakoniec som sa dala na metadon, s ktorým som spokojná. Prestala som hlavne kvôli sebe, po liečeniach som chodila kvôli rodičom, aby sa netrápili a aby si mysleli, že chcem prestať. Na začiatku môjho fetovania som mala dobrú prácu, neskoršie som odišla, lebo som už nevládala. Musela som chodiť do roboty aj zháňať peniaze alebo zo seba niečo predávať – svoje veci. Ďalej sa už nedalo, tak som išla na podporu. Z podpory sa nedalo stále žiť. Začala som si hľadať prácu, ale do tej práce som neprišla, lebo som si to rozmyslela. Našla som si priateľa, s ktorým som dodnes a mám s ním 6-mesačného syna. Obidvaja berieme metadon. Sme veľmi radi, že sme s tým svinstvom prestali, už nikdy s tým nechceme začať. Nechceme byť ponížení, zahanbení, trápiť svojich blízkych atď.

Chceme byť normálni ľudia.
Dá sa žiť aj bez drogy.

Tí, ktorí berú drogy nech sa zamyslia a uvedomia si, čo robia a že droga nikde nevedie, nech čím skôr prestanú.
A tí, ktorí to neberú, držíme vám so Števom palce.

Držte sa!!!

Ďakujeme pánovi riaditeľovi Okruhlicovi,
ktorý nám pomohol
a taktiež ošetrujúcemu personálu.”


Z lásky!


Modré
si z nebe
A stříbrné z řek
Jsi spokojené štěstí

skus se dotknout
mne a potom zkusím
to já kolik nehy
nosí lidská dlaň

Znášíme spolu
Radost i vztek
Prostě jsi lásko má

já nevím ale mne
se zdá, že záříš
jak ze svitlušek
Celá stráň

  Alan  (toho času na Jaskovom rade)AKO POVEDAŤ NIE ?

Táto krátka, ale zato potrebná odpoveď v problematike drog vystihuje podstatu asertívneho správania. Jej nepoužívanie umožňuje manipuláciu.
Manipulujúce otázky totiž navodzujú hypotetickú situáciu a manipulačnú sieť, ktorá sa vytvára okolo nás v prípade, že sa snažíme na ne odpovedať.
Veľmi je dôležité si zachovať svoju pozíciu a nedať sa zatlačiť do kúta. Ak neviem odpovedať, neviem sa brániť spochybňujem svoju autoritu.
Manipulácia je veľmi ľahko zvládnuteľná, keď si uvedomíme, že nemusíme poznať správnu odpoveď na podobné otázky, týkajúce sa navádzania na drogu.
V takýchto prípadoch nám môže pomôcť:
Technika odrážania - výborne poslúži, keď sa okolo nás začnú pohybovať ľudia, ktorí nám chcú ponúknuť drogu. Vo väčšine prípadov ide z ich strany o neúprimnosť, o vtiahnutie človeka do závislosti, ktorá sa postupom času stáva celoživotným problémom. Manipulátori dokážu byť veľmi vtieraví a veľmi nepríjemní, ťažko sa odháňajú. Na manipuláciu a na tlak druhej strany reagujeme tým, že to nepríjmeme.

Spôsoby odmietnutia:

 • vyhýbanie sa miestam, kde sa drogy vyskytujú

 • útek

 • nenechať sa vtiahnuť do rozhovoru

 • povedať NIE - jasne, zrozumiteľne ( náš hlas, by nemal byť roztrasený v takom prípade sme ľahko ovládateľní) - vyhýbavosť sa nevypláca


  Liečba, ktorá ma nič nestojí, za nič nestojí

 


 

PSYCHOTERAPIA (časť 1.)

Často sa stretávate v ambulantnej (didaktiky, kontroly u lekára či psychológa, “individuálky”, skupiny) i ústavnej liečbe (detox, Jaskový rad, liečebne, resocializácia) so slovom psychoterapia. Mnohí z vás tušia, čo sa pod ním skrýva, niektorí majú len čiastočné alebo skreslené informácie, iní mu nerozumejú. Preto som sa rozhodla vám trochu osvetliť, čo sa pod ním skrýva.

Veľmi jednoducho sa dá povedať, že psychoterapia je metóda liečenia problému psychologickými prostriedkamizároveň rozvíjanie osobnosti.

Psychoterapia vedie k tomu, aby klient/pacient lepšie porozumel svojim problémom a aby sa ich naučil zvládať. Ak problému dobre nerozumiem, ovláda ma, ak mu rozumiem, ovládam ho ja.

Psychoterapia tiež slúži lepšiemu sebapoznaniu. Čím viac poznám seba, tým menej môj život závisí od okolností.

Psychoterapia môže byť samostatnou liečbou alebo to môže byť liečba, ktorá prebieha súčasne s užívaním liekov. Niekedy je doplnkom liečby liekmi, inokedy sú lieky doplnkom psychoterapie.

Psychoterapiu vykonávajú psychiatri a psychológovia. Venujú sa jej aj iní pracovníci: liečební pedagógovia, sociálni pracovníci, školené zdravotné sestry.

Psychoterapia býva individuálna a skupinová.

Individuálna psychoterapia: (“individuálka”):

 • trvá zvyčajne 50 minút

 • zúčastňuje sa jej klient/pacient a psychoterapeut

 • Na prvom stretnutí sa zoznámia, klient/pacient predstaví svoj problém, svoju predstavu, čo by chcel dosiahnuť a spolu s psychoterapeutom si vytýčia spoločný cieľ psychoterapie. Ciele sa môžu upravovať aj počas liečby. Klient a psychoterapeut sa dohodnú, či sa budú stretávať pravidelne určitý čas alebo podľa potrieb klienta/pacienta.

 • Predpokladom úspešnej liečby je motivácia klienta/pacienta zmeniť sa.

 • Významný pre úspešnosť psychoterapie je dobrý vzťah medzi klientom a psychoterapeutom (otvorený, dôveryhodný, úprimný).

 • Psychoterapia sa končí, ak sa dosiahol požadovaný cieľ, alebo ak klient/pacient zistí, že sa dlhší čas problem neposúva a odporučí sa ďalší postup.

U nás môžete požiadať o psychoterapeutické stretnutia svojho lekára alebo psychológa na č. dverí 310
Skupinová psychoterapia: “skupiny”

 • Trvá 6090 minút

 • Počet klientov sa pohybuje od 3 do 20, a psychoterapeutov 1-2

 • Stretávajú sa buď stále tí istí – uzavretá skupina, alebo klienti sa menia, jední odídu, iní prídu – otvorená skupina.
  Z hľadiska zmeny je lepšia uzatvorená skupina, kde existujú isté štádiá rastu (napr. zväčšovanie dôvery, otvorenie sa jej členov s osobnými problémami)

 • Patrí sem aj rodinná psychoterapia. (Ak problém ťaží celú rodinu)

U nás máme skupinu abstinujúcich od drog, skupinu gamblerov, metadonovú skupinu, substitučnú skupinu, skupinu rodičov, skupinové sedenia počas detoxu a Jaskového radu.

Spracovala K. Timuľáková, psychológBÁSNE

Čo som komu spravil,

 

BÁSEŇ PRE MôJHO BRATA

tvár do prachu padá,
nenechali ma žiť,
zhasla nádej mladá.

Ak nevieš, čo od života chceš,
skús robiť niečo, čo naozaj chceš.

Kde je spravodlivosť,
ten kto zabil žije,.
a pod zemou zatiaľ,
ten, kto mal žiť, hnije.

Začni si užívať
a prestaň drogovať.


Droga je hnus a Ty
prestať aspoň skús.

Neplač, neplač nad minulosťou,
never, že už nikdy šťastná.
nebudeš.

Si mladý,
tak mysli na ženské vnady.


Neplač nad ľudskou zákernosťou,
čas zahladí aj tvoj smútok,

Tak vyjdi z tej veľkej tmy
a začni spĺňať svoje tajné sny.

tak neplač, prosím Ťa neplač.

Kytička na hrobe,

Ak chceš preto niečo robiť,
mal by si si najprv veriť.

dve plačúce oči,
nezabudla na mňa,
na život,
čo skončil.

Mysli na svoju pravú rolu
a minulosť odhoď do horiaceho rohu.

Neplač, neplač nad minulosťou,
never, že už nikdy šťastná
nebudeš, MAMA...

oheň je niečo, čo spáli smeti
a Ty budeš mať svoju rodinu
a krásne deti.

 
Malá Miška (13-ročná) pre svojho bračeka Mirka, ktorý je na metadone

Ivana Hirnerová,
zo ženskej didaktiky


O čom ten život beží?

Chcel som byť učiteľ,
zo školy som vyletel.
                                  Chcel som byť kozmonaut, ----ha-ha, pozn. autora
no a som narkoman.
Chcel som byť tvrdý chlap,
no je zo mňa papier – zdrap.
Mal som ideály – ambície,
ostalo mi z nich chudé líce.
Tvrdá pečeň, v ťahu pľúca,
život sa mi v rukách rúca.
Tak o tom je život tento,
bral som toto, ba aj hento.
Mám nádej byť aspoň dobrý tato?
Dal by som za to všetko zlato.
Čo synom poviem? Bol som dobrý.
Bol som zlý a veľmi chorý.
Len lásku im môžem teraz dať,
pred drogou ich varovať.
Chcem, prosím bože, tak strašne veľa?
Aby boli šťastní, a nie ako ja –hlúpe teľa!


Zmätený otec dvoch krásnych synov, KARČI (Karol Krejčí)


STRACH !
Detox, 26.7.1998

Necítim emócie – bolesť, radosť
som prázdny – mám o seba starosť
tak rád by som sa smial
úprimne, zo srdca – ale žiaľ
ešte necítim farby, vône
niečo vo mne silno stone
hľadám, kde je chyba – kaz
pozerám do zrkadla zas a zas
verím, že mám nádej ešte
spadnú dúfam moje kliešte
zo srdca a navždy preč
dám životu dar a smeč!

Dušan Kubo t.č. na Jaskovom rade!!!FILOZOFIA ŽIVOTA

Niektorí ľudia berú život tak, ako prichádza a veľmi sa nad ním nezamýšľajú. No väčšina z nás, v rôznych obdobiach ži- vota, premýšľa o zmysle svojho života, o svojej budúcnosti, mi- nulosti, o svojich činoch a vzťa- hoch. Hľadáme oporné body, ktoré by nám pomohli naplno sa zapojiť do produktívnejšieho plnohodnotnejšieho života. Veď človek je bytosť, ktorá by mala múdro využívať svoj rozum na to, aby získal plnosť šťastia. Žiť rozumne znamená oslobodiť sa od negatívnych potrieb, túžob, vedieť znášať nedostatok. Vedieť žiť, znamená získať úplný, ničím nerušený pokoj. Žiť s našou závislosťou, i keď potlačenou do najtemnejšieho kútika, nie je ľahké. Stretávame sa s mnohými prekážkami, ktorým musíme čeliť, čo pre nás znamená oveľa väčšiu námahu, ako pre niekoho, kto drogu nikdy neskúsil. Hlavne si treba uvedomiť to, že človek má v sebe vnútornú silu, ktorú musí v plnej miere a za každých okolností zveľaďovať. Podstat- ná je dôstojnosť a samostatnosť a nie čakať, že sa stane zázrak a druhý ma za okamih vylieči.
Okolití ľudia, terapeuti sú prostriedky na to, ako narkomana usmerniť. Zvyšok – väčšiu časť už musí zvládnuť len on sám. Sila človeka spočíva v rozume a niet oslobo- denia človeka bez osamostat- nenia rozumu, bez nedobytia slobody myslenia a konania. Každý z nás musí ustavične zdokonaľovať vlastnú osobnosť, ako má stúpať zo stupienka na stupienok približovať sa k úspechu – k vlastnej výhre. Tento úspech možno dosiahnuť len láskou k okoliu a hlavne k sebe samému. Abstinujúci narkoman na nič nemyslí tak málo ako na smrť a jeho úspech nie je rozmýšľanie o smrti, ale o živote. Tu nastáva nový pohľad – zmena k lepšiemu. Človek formuje, tvorí seba samého v rovnocenných medzi- ľudských vzťahoch. Aby každý človek mohol konať a žiť tak, aby bol spokojný, musí mať na to vytvorené podmienky. Preto je samozrejme dôležité aj to, ako sa zachovať k prekážkam. A znova je tu tá istá odpoveď: “Vždy splň svoju úlohu, nesleduj slepo vlastnú slobodu, alebo takú, či inú prirodzenú náklonnosť, ale konaj s úplným vedomím úlohy a povinnosti, to nech je tvojim najužším vnútorným prikázaním!!!”

ZUZKA - skupina čistýchPOKORA

ČO POKORA JE?

Uvedomenie si, že nie som ten najdôležitejší
Uvedomenie si, že nie som jediný
Uvedomenie si svojej závislosti na druhých ľuďoch

ČO POKORA NIE JE?

Pestovanie si komplexu menejcennosti
Popieranie svojich schopností
Ponižovanie sa bez ľudskej dôstojnosti

ČO JE PÝCHA?

Namýšľanie si, že som výnimočný a ostatní obyčajní
že som samostatný, hoci žijem z cudzieho
že som iný a ostatní sú šedý priemer
že som najlepší, hoci idem dolu kopcom
že som múdry, hoci robím hlúposti
že som so všetkými vybabral, hoci som seba stratil

Prečo je dôležité hovoriť o pokore?

Často konáte proti svojmu svedomiu, porušujete pravidlá, riskujete a zažívate pocit neobmedzených možností. Takýto postoj vás neraz privedie aj k experimentovaniu so svojím telom, ktoré je dokonalé pokiaľ sa o neho dokážete postarať. Nehovoriac o psychike, ktorá dáva riadne zabrať.

Mnohí pripustíte, že ak sa budete cítiť psychicky a fyzicky dobre, potreba mať blízkeho človeka nezmizne. Preto treba už od teraz budovať vzťahy plné dôvery a priamosti, ktoré nezašpiní klamstvo, zrada, peniaze, drogy.

Vždy bude na svete niekto, kto vás bude mať rád, len sa ešte vaše cesty možno nestretli. Žite a konajte tak, aby vás vaši budúci priatelia mohli spoznať. Dajte pozor, aby ste opäť nenatrafili na účelové priateľstvo. (účelové = za nejakým účelom, pre peniaze, z núdze, kvôli zháňaniu drog, dievčat, pre zábavu).

[Predstavte si, že ležíte v  nemocnici. Ten, ktorý by vás dnes prišiel do tej nemocnice pozrieť by mohol byť váš skutočný priateľ. Alebo ste vo väzbe, ten kto vám napíše list na vás nezabudol. Už ostáva len pouvažovať, či sú tieto príklady dôkazom nezištnosti.]

K.T. - psychológPODMIENKY PRE VSTUP NA DETOXIFIKAČNÉ ODDELENIE

Pacient je evidovaný v Centrálnej karte

Pacient je poistený

Pacient je oboznámený s denným režimom a súhlasí s ním

Pacient neprináša na oddelenie

DROGY, ALKOHOL, LIEKY,
PENIAZE, CENNÉ VECI, ŠPERKY, MOBIL

Pacienti po vstupe na oddelenie majú zakázaný kontakt s rodinou a ostatným okolím

Pacientovi na oddelení pri prijatí a kedykoľvek počas pobytu bude urobená osobná prehliadka

NA DETOX. ODDELENIE SI SO SEBOU PRINESTE :

- občiansky preukaz

- kartu poistenca

- denné oblečenie a pyžamo

- prezuvky a  tenisky

- úbor na cvičenie

- spodné prádlo /min.2 súpravy spodného prádla,2 páry ponožiek/

- hygienické potreby /mydlo,zubná kefka,zubná pasta,holiace potreby,

- prípadne ďalšie kozmetické potreby,hrebeň,2 uteráky/

- toaletný papier,prášok na pranie /600 g balenie/

- cigarety na 14 dní /max. 2 kartóny/, primerané množstvo kávy,cukor, ovocné sirupy

VŠETKO V ORIGINÁLNOM BALENÍ

- jednu alebo dve knihy na čítanie /NIE s drogovou tematikou/

  Vhodnosť kníh posúdi terapeut pri prijatí


MINULOSŤ SI NEKÚPIŠ ZA ŽIADNE PENIAZEDesať tipov ako sa vysporiadať
s vysoko rizikovou situáciou

1. Plánujte, plánujte, plánujte.

2. Ak zistíte, že ste vo vysoko rizikovej situácii, okamžite odíďte, na inom nezáleží.

3. Nechodievajte do barov, klubov, na párty, kde by bolo zložité odolať riziku.

4. Vyhnite sa ľuďom, ktorí vás môžu ovplyvniť v braní drog, alebo ktorí užívajú drogu vo vašej prítomnosti.

5. Otvorene a čestne hovorte s inými o vysoko rizikových situáciách, s ktorými sa stretávate.

6. Uistite sa, či máte poruke vždy aspoň 5 telefónnych čísel ľudí, ktorým môžete v nebezpečenstve zavolať.

7. Zožente si spoločníka, ak musíte podstúpiť vysoko rizikovú situáciu.

8. Spíšte zoznam vysoko rizikových situácií a vyveste ho na viditeľné miesto.

9. Vždy majte pripravené náhradné aktivity, ak by plán mohol zlyhať.

10. V prípade nebezpečenstva myslite priaznivo. Povedzte si: Prejde to. Nedám si. Budem sa cítiť lepšie, ak vydržím tento raz.


TO HLAVNÉ JE OČIAM NEVIDITEĽNÉ
Antoine de Saint-EXUPÉRY


Zodpovedný redaktori: Mgr. Katarína Timuľáková,
Mgr. Dagmar Ligocká

Vydal Inštitút drogových závislostí pri CPLDZ, Hraničná 2, 821 05 Bratislava