Dom na polceste

Ak sa Vám, Vášmu blízkemu príbuznému alebo priateľovi, stal život v dôsledku užívania drog peklom, ovládajú Vás bolesť, strach a hnev a chcete sa opäť tešiť z maličkostí ponúkame Vám pomoc. Chceme Vám slúžiť pri hľadaní cesty k sebe.

V hlavnom meste Slovenska – Bratislave sme zatiaľ jediným zariadením svojho druhu s komplexným programom resocializácie. Spolupracujeme s inými zainteresovanými subjektami, vládnymi i nevládnymi organizáciami. Udržiavame kontakty s resocializačnými centrami doma i v zahraničí. Uplatňujeme efektívne prístupy, využívame najnovšie poznatky.

RETEST je zariadením Miestneho úradu Bratislava – Staré Mesto. Klienti si za pobyt platia iba symbolických 100,-Sk denne. Prostriedky získavame i zo sponzorských darov.
Naši klienti sú začlenení do resocializačného pobytu, ktorý realizujeme v troch fázach. Jeho minimálna dĺžka sú tri mesiace, optimálne trvanie pobytu je rok, rok a pol.

Cieľom resocializácie je zaradenie klientov do každodenného života prostredníctvom terapeutickej komunity. Klienti pracujú v kuchyni, podieľajú sa na údržbe a chode zariadenia, kultivujú záhradu a pod. s postupným vedením k zamestnaniu sa, štúdiu alebo rekvalifikácii mimo RETEST-u.
Súčasťou denného režimu je individuálna, skupinová a rodinná psychoterapia. V programe máme návštevy kultúrnych a športových podujatí, k dispozícii je posilovňa. Kapacita nášho zariadenia je 17 lôžok pre ženy a mužov od 18 rokov po úspešnom ukončení liečby od psychotropných látok.

Čo ponúkame?

Čo požadujeme?

ADRESA: Ľadová ul.11, 811 05 Bratislava    Tel. 07/352 601         Tel/Fax:07/352 604