Resocializačno - terapeutická komunita TOMKY

Resocializočno - terapeutická komunita Tomky je jedným z programov Občianskeho združenia ROAD n.o., neštátnej neziskovej organizácie, ktorá vznikla 30.01.1996. Resocializačno - terapeutická komunita začala pracovať 4. júla 1996.

Resocializačno - terapeutická komunita je zariadenie rodinného typu, ktoré poskytuje mladým drogovo závislým luďom šancu vrátiť sa naspäť do života, k práci a rodine. Terapeutické programy sú rozložené do štyroch fáz, ktorých trvanie je v časovom horizonte minimálne 14 mesiacov a maximálne 20 mesiacov pri prihliadnutí na individuálne odlišnosti jednotlivých klientov. Každá fáza je charakterizovaná cieľmi, zmenami postojov, myslenia a správania a každá fáza má svoje špecifické pravidlá.
Kapacita terapeutickej komunity s prihliadnutím na optimálne terapeutické efekty a prevádzkové možnosti počíta s 15 člennou komunitou. Táto kapacita je priemerne naplnená na 14 členov.

Podmienky pre vstup:
- vek nad 18 rokov
- vylúčenie duševnej choroby
- 3 týždne kontrolovanej abstinencie, alebo priamo nástup po 2 týždennom DETOXE
- zaregistrovanie na úrade práce (podpora, alebo sociálne dávky pre ROAD n.o.)

Resocializačné zariadenie je lokalizované vo vidieckom osídlení TOMKY, cca 70 km západne od Bratislavy. Zariadením od vzniku ( 04.07.1996 ) prešlo a prechádza cca 25 členov, z ktorých 3 zrecidivovali, ostatní abstinujú. Po ukončení pobytu v komunite pokračujú jej absolventi v programoch doliečovania (návštevy komunity, terapeutické skupiny v mieste bydliska).
Terapeuti, ktorí sú v stálom kontakte s členmi komunity sú traja abstinujúci alkoholici a jeden abstinujúci narkoman.
Odborné a profesionálne vedenie garantujú MUDr. Cymbalová a PaedDr. Živný, zamestnaní v CPLDZ Bratislava, prostredníctvom ktorých je zabezpečená i spolupráca medzi terapeutickou komunitou TOMKYa terapeutickými programami CPLDZ.


Bol som si istý, že niečo ako rodinne založená komunita medzi partiou narkomanov nemôže fungovať.
Tentoraz som sa našťastie mýlil.

Milan, člen komunity


 

Ďalšie programy ROAD n.o.:
- klub rodičov závislých klientov
- poradenstvo v drogovej problematike
- terapeutické skupiny po ukončení resocializácie
- možnosť víkendových pobytov po ukončení resocializácie
- dvojtýždňové posilňovacie pobyty po ukončení resocializácie
- aktivity v prevencii

Kontakt:

ROAD n.o., Pražsaká 11, 816 36 Bratislava
CPLDZ (MUDr. Daniela Cymbalová, PeaDr Hroznata Živný), Hraničná 2, 821 01 Bratislava, tel: 5341 74 64, mobil: 0901 728 939

Číslo účtu:

Slovenská sporiteľňa Malacky
64359 - 119/0900