Ukážky drogovej osvety vo svete

Môžete si porovnať, ako sa drogová osveta robí u nás a vo svete. Dúfame, že čoskoro pribudnú ukážky z ďalších krajín...


Veľa sa hovorí o Holandsku, pre niektorých vzor v drogovej politike, pre iných odstrašujúci príklad... Posúďte sami, ako sa vám páčia obrázky a zaujímavé slovné hračky z kampane v holandskom jazyku. Zdroj: Lurzer's Archiv, Hamburger Allee 45, 60486 Frankfurt. Pozor, len pre drsné povahy!