Dominika: Si jediné, čo mám

výber z milého listu Dominiky - 15 rokov, na Droga a Ty, 22-1-2002

Ty si ma od hriechu oslobodil
ty si mi v tele krásny život rozprúdil.
Ty jediný si pri mne v ťažkostiach stál,
a vždy moje srdce vierou napĺňal.
Až teraz si uvedomujem moju vieru v teba
a srdce sa mi láskou k tebe naplnieva.

Pomedzi stromy, slnečný lúč,
môj hlas nesie sa na vetre rúk
moje srdce bude v diaľke tĺcť,
len pri tebe chce zaľahnúť.
Vodopád sĺz, šuchot riek tebe donesiem
lebo viem, že len teba milujem.

Túto báseň k tvojmu srdcu prinesiem,
lebo viem, že boh ťa milujem,
milujem a rada mám
si to, prečo žijem,
  si to jediné, čo mám!