... AND JUSTICE FOR ALL

© Sova, Droga a Ty 1996

Prichádza smrť,
jeho veličenstvo kat
ti rázne stína hlavu,
za burácania nezmyselného
poddaného davu.
Agónia smrti,
odchod bez rozsudku,
prázdne slová človeka,
ktorý ti nemôže pomôcť...
Prečo je tento svet
taký nemilosrdný?
Čia krutá ruka
ho udržuje a ovláda?
Oddávna víťazia silní,
slabších nemá zmysel
udržiavať pri živote,
veď len zaberú miesto
lepším a mocnejším.
Spravodlivosť je pochovaná
do čiernej zemi bez kríža,
krvavé slnko sa ti
do bielej tváre vysmieva.
Zasadím jej na hrob
konopný kvet bez vône,
veď je aj tak jedno,
keď spravodlivosť už nie je...