Randall - Detektív protinarkotického oddelenia

z kapitoly Poliši, Drug Wars © 1992, T.Wells, W.Triplett
©  Translation : 1996 Erika Píšová, JK - Droga a Ty

Ako policajt počujete stále o lúpežiach. A to nie sú len zlodejíčkovia okrádajúci pouličných predavačov. Sú to aj lúpeže veľkých peňazí. Majster-okrádač zorganizuje obchod tvrdiac, že môže predať desať kíl a kupec príde s tristopäťdesiat tisíc dolármi v hotovosti, napchanými v športovom vaku. Lupič sa dostaví, ale nebude mať žiaden kokaín. Namiesto toho vyskočí z úkrytu desať, dvanásť chlapov s automatickými zbraňami a samopalmi. Vezmú športový vak a zmiznú. Alebo možno díler príde s desiatimi kilami a kupec bude ten, čo bude mať samopal.
Lúpež, na ktorú najradšej spomínam sa odohrala asi pred rokom. Od informátora sme sa dozvedeli, že sa má uskutočniť v jednom moteli transakcia a my sme do tej izby nasadili plošticu. SWAT-tím (špeciálne vycvičené jednotky v USA nasadzované na zvlášť nebezpečné úlohy - pozn. prekladateľa) sa chystal zaútočiť v ten deň na ten motel.
Keď pripravujete takúto operáciu, nikdy neviete, či sa naozaj uskutoční. Mnohí informátori sú nespoľahliví. Natárajú vám všetky možné somariny a skončí to tak, že strávite šesť hodín pozorovaním podozrivého miesta a vystojíte akurát tak dieru. Ale v tento konkrétny deň sa obe zúčastnené strany dostavili načas. Chyba bola len v tom, že predávajúci nepriniesol žiaden kokaín - priniesol si len zbrane, pretože chcel okradnúť kupca. Ale ani kupec nepriniesol žiadne peniaze, pretože chcel okradnúť predavača.
Bol som na veliteľskom stanovisku, počúvajúc tú plošticu a išiel som sa popukať od smiechu. Počul som len, ako títo dvaja frajeri stoja v motelovej izbe a kričia jeden na druhého: "Ty zasraný podliak!"


Mailuj svoje pripomienky na day@drogy.sk .