Sol Wachtler - Sudca

z kapitoly Vezenie, Drug Wars © 1992, T.Wells, W.Triplett

©  Translation, comment: 1996 Erika Píšová - Droga a Ty

Pri posudzovaní drogového problému zákonodárné a výkonné kádre sústredili veľkú pozornosť do prednej línie - teda na políciu a zatýkanie, zatiaľ čo súdnictvo zostalo troška opomenuté.
Na každého človeka, ktorý sa dostane do väzenia pripadá osem až desať ľudí, ktorí sa väzeniu vyhnú. V minulom roku sme mali v New Yorku pred trestným súdom sedemdesiatpäť tisíc drogových prípadov, tohto roku ich očakávame stodesať tisíc. V meste máme celkovo sedemdesiatpäť sudcov zaoberajúcich sa riešením kriminálnych prípadov. To znamená, že každý sudca má na jeden prípad priemerne štyri a pol minúty. Za týchto okolností sú sudcovia schopní sotva prejednať rozsah obžaloby. Dokonca ani len nehrozí, žeby chceli vypočúvať týchto ľudí. Za takýchto okolností leží osud pojednávania v rukách obžalovaného a nie v rukách zákona. Na ulici platí: nezáleží na tom, čo ste spravili, alebo za čo ste boli zatknutí, súd aj tak nie je schopný vás stíhať.
Stačí si pozrieť naše priestory a hneď je vám jasné, že nám vyčlenené prostriedky nestačia na pokrytie našich potrieb. V budove okresného súdu v Suffolku používa napríklad suterén ako súdnu sieň. Potrubia a kanalizácia v budove sú vedené pod stropom suterénu a zakaždým keď niekto v budove spláchne, musí sa prerušiť pojednávanie, pretože rútiaca sa voda všetko prehluší. V inej časti suterénu musia porotcovia sedieť v kabátoch, pretože tam nie je vôbec žiadne kúrenie. Predbežné vyšetrovania sa vedú na chodbách a porady advokátov u McDonalda alebo v reštaurácii Burger King.
Jeden sudca mal pekné kancelárie, každá mala tak 4x4.5m. Musel ich však uvoľniť, pretože bolo potreba vybudovať súdnu sieň, a tak ostal bez kancelárie. Ako náhradu dostal pár stolov v administratíve. Tú provizórnu súdnu sieň by som vám prial vidieť. Pod oknom na malom stupienku za stolom sedí sudca v talári, na opačnej strane miestnosti sa tlačí porota. Vyzerá to ako scéna z  kresleného filmu.
Vplyv drog môžeme vidieť v celom našom súdnictve. Obzvlášť markantné je to v rodinných sporoch, pretože sa zvýšil počet prípadov zneužívania detí a zanedbávania rodičovských povinností. V minulom roku bol zaznamenaný stoštyridsaťpäťpercentný nárast prípadov zneužívania detí a skoro všetky mali spojitosť s drogami. Súd v Bronxe zaoberajúci sa  rodinnými spormi pripomína bazár v Kalkate. Ľudia sú v chodbách takí natlačení, že sa cez nich nedá ani prepchať. Každé voľné miestečko vypĺňajú ľudia. Keď prší, ľudia normálne stoja v rade vonku pred dverami s dáždnikmi a čakajú, kedy sa dostanú na dnu.
Takýto je náš súdny systém.


Mailuj svoje pripomienky na day@drogy.sk .