Theodore Ziegler - Administrátor protidrogového liečenia

z kapitoly Vezenie, Drug Wars © 1992, T.Wells, W.Triplett

©  Translation, comment: 1996 Erika Píšová - Droga a Ty

Väzenie nie je správnou odpoveďou na drogové závislosti. Máme jedno liečebné zariadenie, ktoré sa volá Raymar. Je to veľmi pekný ústav - samostatné izby a kompletné vybavenie. Televízory, stereá, kino a veľká kuchyňa. Také pekné by som to chcel mať aj doma. Väzni sú k nám privážaní v reťaziach, aby sa u nás podrobili liečeniu. Sú oboznámení s našimi pravidlami, ktoré musia dodržiavať najmenej deväťdesiat dní. Už v prvom týždni sa mnohí títo ľudia rozhodnú vrátiť sa späť do väzenia. Dajú prednosť väzeniu pred liečením, pretože vedia, že keď zalezú do väzenia nemusia nič meniť vo svojom živote. Ale ak ostanete v Raymare, personál vás núti kúpať sa. Núti vás umývať si zuby. Núti vás prať si šaty. Núti vás preberať svoj život a rozprávať o tom, čo ste spravili zle a zaujať k tomu stanovisko. Zatiahnú do toho aj vašu rodinu a vy sa s ňou budete musieť konfrontovať. Nakoniec vám zoženú prácu. Budete musieť skutočne pracovať osem hodín denne. Skrátka liečenie je veľmi ťažké. Vyžaduje si to veľa tvrdej práce a zodpovednosti. Vo väzení nemusíte robiť nič také. A preto si mnohí závislí vyberú radšej väzenie. Je to oveľa ľahšie ako stať sa zase čistým.


Mailuj svoje pripomienky na day@drogy.sk .