Wayne - (Ne)mám problém?!

z kapitoly Liečba, Drug Wars © 1992, T.Wells, W.Triplett

©  Translation, comment: 1996 Erika Píšová - Droga a Ty

Vyhľadať pomoc a podstúpiť liečbu je veľmi ťažké, pretože to znamená pripustenie si niečoho, čo ste dlhý, dlhý čas odmietali. Je to ťažké. Naozaj veľmi ťažké.
Pamätám si, ako mi 22. júna moja šéfka povedala, že si myslí, že mám problémy s pitím a buď s tým prestanem, alebo si budem musieť hľadať nový džob. Bolo to ako blesk. Vtedy som vypil som aspoň bedňu piva denne a k tomu som navrch bral ešte nejaké drogy. Nemyslel som si, že je to také zlé, ale začal som navštevovať stretnutia AA (Anonymných Alkoholikov). Prestal som piť, aby som nestratil zamestnanie, ale s drogami som pokračoval. Hovoril som si, „Možno mám problém s alkoholom, ale nie s drogami. Neberiem predsa tak veľa.“ Na schôdzkach AA by mi určite povedali, že by som nemal brať nijaké drogy, ale mal som pocit, že sú to len také keci. Bol som presvedčený, že s drogami žiadny problém nemám. To viete, troška marihuany, troška kyseliny (LSD), troška kokaínu - je tam toho.
Pravda je, že som bral päť, šesť, sedem dní v týždni. Čestné slovo, neviem vám presne povedať, koľko kokaínu som šnupal. Viem iba to, že to bolo veľa. Užíval som viac ako kedykoľvek predtým, trvajúc na tom, že nemám problém s drogami.
Moje skalopevné presvedčenie, že nie som závislý, vychádzalo zo všeobecnej fixnej predstavy narkomana. Narkoman, ako som si myslel, je predsa troska zalezená vo fetošskom brlohu. Veď viete, taký špinavý, somrácky chlapík s vpadnutou tvárou, ktorý vyzerá, akoby zopár mesiacov nejedol. To bola moja čítanková  predstava a určite nezodpovedala tomu, ako som vnímal sám seba. Mal som predsa útulné bývanie, slušnú prácu a tiež som dbal na hygienu. Nebol som žiadny tulák z ulice. Nemal som na sebe špinavé šaty. Ani som nespal v kartónovej krabici. Ako by som teda mohol byť narkoman?
Vzdať sa svojich fixných predstáv a vyrovnať sa s faktom, že predstava nemusí vždy zodpovedať realite nebolo jednoduché. Faktom bolo a je, že som drogovo závislý. Bolo veľmi ťažké si to priznať a rovnako ťažké sa s tým zmieriť. Nazývať sám seba narkomanom sa mi zdalo také kruté, nemilosrdné, ohavné. Ale, keď chcete nájsť pomoc a vyriešiť svoj problém, nemáte inú možnosť. Musel som to nielen vysloviť, ale tomu aj uveriť.


Mailuj svoje pripomienky na day@drogy.sk .