Vyber si život - Choose Life

Časť textu z rovnomennej skladby ku škótskemu filmu Trainspotting (CD Trainspotting 2)
The lyrics extract of the song Choose Life to Scottish movie Trainspotting (CD Trainspotting 2)

train.jpg (7874 bytes)Mark Renton, "hrdina" filmu Trainspotting

Nasledujúci text hovorí čosi o motivácii. Pre mnohých (mladých) ľudí to nie je nič nové. Iným to možno pomôže priblížiť sa k pochopeniu, prečo je tak veľa ľudí nespokojných so svojim životom a hľadajú niečo celkom iné... Pre porovnanie ponechávame i anglický originál a dúfam, že pochopíte, že pár vulgárnych slov je tu na mieste. Uvítame vaše upresnenie prekladu, zvlášť časti napísanej kurzivou a tiež, ako to celé chápete vy!
© translation: 1999 JK, Droga a Ty, obč. združenie + Midi

Choose life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a fucking big television. Choose washing machines, cars, compact disc players and electrical tin openers...

... and wondering who the fuck you are on a Sunday morning. Choose sitting on that couch watching mind-numbing, spirit crushing game shows, stuffing junk food into your mouth. Choose rotting away at the end of it all, pishing your last in a miserable home, nothing more than a embarrassment to the selfish, fucked up brats you spawned to replace yourself. Choose your future. Choose life...

But why do I want to do a thing like that?

Vyber si život. Vyber si prácu. Vyber si kariéru. Vyber si rodinu. Vyber si posraný veľký televízor. Vyber si práčky, autá, CD prehrávače a elektrické otvárače na konzervy...

...a divíš sa potom v jedno nedeľné dopoludnie, kam do riti si to dotiahol. Vidíš sa, ako sedíš na gauči a pozeráš na priblblé, ubíjajúce televízne súťaže a napchávaš sa chrumkami. Vidíš, že nakoniec tam totálne zhniješ a dáš zhnusený posledné zbohom tomu mizernému domu. Nič viac ako sklamanie z vlastného sebectva, do čerta s faganmi, čo si splodil preto, aby robili to isté čo ty. Vyber si budúcnosť.. Vyber si život...

Ale prečo by som to mal robiť?