Lôžkové detoxifikačné oddelenie

© CPLDZ

Ak sa pacientovi nedarí detoxifikovať v rámci programu  ambulantnej detoxifikácie, môže pokračovať v liečbe na lôžkovom detoxifikačnom oddelení CPLDZ. Po rozhodnutí pre tento program a splnení podmienok pre vstup na oddelenie, môže pacient absolvovať 14-denný pobyt na oddelení (závislí na alkohole - týždenný pobyt ).
Počas pobytu prechádza pacient medikamentóznou detoxifikáciou. Súčasne je zaradený do režimového systému, ktorý je vybudovaný na kognitívno - behaviorálnych terapeutických prístupoch, s prvkami štruktúr terapeutickej komunity. Aktivity pacienta sú bodované.
Pobyt na detoxifikačnom oddelení je dobrovoľný, pacient môže kedykoľvek odísť z programu. Počas pobytu na oddelení je pacient chránený pred kontaktmi vonkajšieho okolia, ktoré môžu byť ohrozujúce.
Oddelenie disponuje lôžkami pre dospelých pacientov (od 18 rokov pre mužov i ženy súčasne). Súčasťou oddelenia je perfektne vybudované fitnesscentrum, knižnica a videotéka.
Logickou doporučovanou formou pokračovania v terapeutickom procese je prechod z detoxifikačného oddelenia CPLDZ na oddelenie na Jaskovom rade, ktoré zabezpečuje strednodobú lôžkovú liečbu.