WHEN THE WHISKEY DROVE TO TOWN

in English  |  späť na hlavnú stránku

Podržte sa! Internet ozaj funguje! Na náš web sa ozval 100% countryman Harold Rogers z Texasu a v ďalšom liste nám poslal svoju pesničku! Takže to vyzerá, že by sme mali začať všetko prekladať i do angličtiny. Uff!
Harold sa sám naučil hrať na gitaru, keď mal osem. Jednoducho to odkukal na koncertoch country hudby. V 16 začal hrať po kluboch a ako 20 ročný si založil skupinu a vystupoval v kluboch a koncertoval po celých USA. Okrem country hrá tiež gospel v kostoloch a väzniciach. Rád by prišiel zahrať i na niektorý z festivalov v Čechách alebo na Slovensku. Ozvite sa mu na bhrtexas@webtv.net !

O pesničke, čo nám zaslal, píše: Dúfam, že sa vám bude páčiť. Myslím si, že donúti niektorých ľudí (teenagerov i dospelých) sa zamyslieť. Je podľa skutočnej udalosti.

Spusti si pesničku (Real Audio Player v2.0)  pokiaľ máte aspoň 14.4 kbps modem.
Real Audio Player môžete voľne stiahnuť z www.realaudio.com

Pokiaľ by ste chceli pesničku v lepšej kvalite, máme ju aj vo verzii Real Audio Player G2, veľkosť súboru 3.3 MB alebo nahratú na kazete. Mailujte na day@drogy.sk !

Slovo kritika:
"Tá pesnička je dobrá, typický country štýl - pokojná pesnička s hawajskou gitarou, kde podstatnú časť tvorí spievaný príbeh."
Ľubomír Šramo, líder skupiny Attack

Posledná správa: Harold získal cenu Ohio Country Music Association "Mužský spevák roku 1999". Súťaž sa konala 23.5. v Dayton, Ohio, USA

 

When The Whiskey Drove To Town

written by Eddie Thomas, Harold V. Rogers © 1998
Učte sa anglicky!

Keď whiskey riadila auto do mesta.

© 1999, Slovak translation JK, Droga a Ty

Learn Slovak language!

 

There was a wreck, just two
miles down the road, from the house
that I once lived, a neighbuor came
and picked me up to see what
help that we could give, as I
pulled up to the accident, I could
hear a young girl scream, dear
God don't take my mommy, cause
daddy died last week.
Don't take mommy, those words
still sound so clear, each time
I hear those words she cried, my
eyes just fill with tears, then
she reaches for her mommy's hand
and puts her head by mommy's
face, then the young girl cried
she's still alive, God seemed fit to let her stay.
As I walked back to the other car
there lay a young man just turned 18,
as I reached and touched his body, I
could feel he did not breath, the whiskey
poured from a bottle, that lay there
on the ground, this handsome man
gave up his life, when the whiskey
drove to town.
I've lost Tommy, still echoes in
my ear, those words, his mother, cried
that night as she poured out her
tears, oh God please forgive him,
and take my baby home, you know
I've tried, to raise him right,
and for the whiskey now he's gone.

 

Stala sa nehoda, akurát dve
míle po ceste, od domu
kde som kedysi býval, sused prišiel
a vzal ma, aby sme videli
či môžeme nejako pomôcť, ako som
došiel k miestu nehody, mohol som
počuť kričať malé dievča, môj
Bože, neber si mamu, pretože
ocko zomrel minulý týždeň.
Neber si mamu, tieto slová
stále znejú tak jasno, vždy
keď počujem tieto slová, čo kričala, moje
oči zaplavia slzy, potom
chytila maminu ruku
a položila svoju hlávku k maminej
tvári, a potom dievča zvolalo:
je živá, Boh ju nechal, aby zostala s nami.
Keď som prišiel k druhému autu
ležal v ňom mládenec tak asi 18ročný,
keď som sa k nemu dostal a dotkol sa jeho tela,
mohol som len cítiť, že už nedýchal, whiskey
sa vylievala z fľaše, ktorá ležala tam
na zemi, tento driečny muž
sa vzdal svojho života, keď whiskey
riadila auto do mesta.
Stratila som Tommyho, stále sa ozýva v
mojich ušiach, slová, ktoré kričala jeho matka
tú noc, keď prelievala svoje
slzy,o Bože, prosím, odpusť mu,
a vezmi moje dieťa k sebe, vieš,
že som sa pokúšala  vychovať ho dobre
a kvôli whiskey už ho niet.