Nezávislosť

číslo 5, ročník 4, maj 2000WILLIAM FAULKNER
SKUPINA "ČISTÝCH"
NIEKOĽKO ŠTATISTICKÝCH ÚDAJOV
OPÝTALI SME SA ĽUDÍ, KTORÍ SA LIEČIA NA JASKOVOM RADE...
1. AKO DLHOSOM SA PRIPRAVOVAL NA DETOX
2. PREČO SOM SA ROZHODOL LIEČIŤ ZO ZÁVISLOSTI ?
3. ČO MI LIEČBA NA JASKOVOM RADE DALA ?
4. ČO CHCEM ODKÁZAŤ VŠETKÝM, HLAVNE ČITATEĽOM NEZÁVISLOSTI
A.S. EXUPÉRY, MALÝ PRINC
KLUBOVÉ ZRNKÁ MUDROSTI
FREDERICK PERLS
Centrum pre liečbu drogových závislostí
Hraničná 2, P.O.Box 51, 821 05 Bratislava

tel.: 07/5341 74 64, (5341 91 48)
fax.: 07/5341 91 48, (5341 74 75)

e-mail: idz@drogy.skKto chce preniesť horu,
musí začať
s prenášaním malých kamienkov.William Faulkner.

S K U P I N A " Č I S T Ý C H "

sa koná každý štvrtok o 18,00 hod.
vo veľkej klubovni na 3. poschodí.
Skupina je venovaná ľuďom, ktorí prešli závislosťou a liečbou a abstinujú od tvrdých drog.
Skupina sa riadi jasnými pravidlami, o ktorých sa môžete dozvedieť kedykoľvek v psychologickej ambulancii.
V skupine sa stretávajú ľudia, ktorí dosiahli abstinenciu a žijú život so všetkými starosťami a radosťami ako ostatní a predsa kvalitnejší.

Vítaní sú všetci ČISTÍ !!!.Niekoľko štatistických údajov...

Na svete žije približne 34 miliónov ľudí HIV-pozitívnych.

Asi 500 000 detí ročne sa rodí s HIV-pozitívou

V USA zo všetkých ľudí chorých na AIDS je 36% injekčných narkomanov.

V Európe zomiera 5-6000 ľudí na predávkovanie a dôsledky drôg

170 milónov ľudí na svete ma hepatitídu C

Informacie z konferencie v PODĚBRADOCH -AIDS, drogy a my, november 1999.Opýtali sme sa ľudí, ktorí sa liečia na Jaskovom rade..

ČO ?
.

1. Ako dlho som sa pripravoval na detox?

Rozhodla som sa z minúty na minútu a robila som všetko preto, aby som sa tam dostala čo najskôr. S.

Kým som nepadol znova na dno. Palo, 24r.

Asi rok. Myslel som, že to zvládnem sám. R.V.

Mesiac. Tomáš

Ako dlho ? Presne 6 mesiacov. X.Y.

Na detox som sa rozhodoval po poslednej recidíve. Videl som možnosť
riešiť môj problém racionálne. Postupne zisťujem, že som sa rozhodol
správne. M.N.

Asi 1 týždeň. Teoreticky asi 1 rok. Jozef2. Prečo som sa rozhodol liečiť zo závislosti ?

Bol som rozbitý fyzicky aj duševne, už som nevládal žiť s drogou. Ďaďo

Moje fetovanie nikam neviedlo, veľa mi zobralo a nič nedalo. Tomáš

Kvôli sebe a svojmu budúcemu životu. R.V.

Viem, aké to je byť čistý, nechcem už byť otrokom droge. Chcem niečo dokázať. Stano

Už nechcem zažívať stresy, ponižovanie a živoriť. Chcem sa radovať a v živote niečo dosiahnuť, niečo po sebe zanechať. S.

Rodina + peniaze + zdravie = krajší život ! Jozef

Lebo život aký som žil mi nedával zmysel, preto... Palo

Nechcem už byť závislý, chcem byť nezávislý a slobodný. Peťo Ch.

Hlavne kvôli sebe. X.Y.3. Čo mi liečba na Jaskovom rade dala ?

Pocit istoty. Ďaďo

Určité výhody, ktoré som doma nemal. Naučiť sa dennému režimu, pocit bezpečia, zlepšenie vzťahov, možnosť pracovať na sebe... Stano

Učím sa, ako byť čistý. Peťo Ch.

Odvahu, presvedčenie abstinovať, dobré rady, silu, pomáha mi riešiť problémy, ktoré ma trápia. S.

Možnosť výberu. Pocit istoty. Rady a názory iných. Palo, 24 r.

Liečba na Jaskovom rade mi dáva istotu v mojom rozhodnutí abstinovať. Neustále si opakujem svoje rozhodnutie a snažím sa chápať a prijímať, čo mi je ponúknuté. M.N.

Urovnanie myšlienok, prehodnotenie životných hodnôt, posilnenie sebavedomia. Jozef

Pocit slobody a nezávislosti. Lepšie sa cítim psychicky aj fyzicky. Tomáš

Motiváciu a silu abstinovať aj po jeho ukončení. Palo

Dáva mi viacej pohľadov na to ako zvládať čistý, reálny svet. X.Y.
4. Čo chcem odkázať všetkým,
hlavne čitateľom Nezávislosti:


Porozmýšľajte o sebe, ale úprimne. Palo

Nič.
X.Y.

Rád by som odkázal všetkým, ktorí majú problém so závislosťou / je jedno akou /, aby neváhali a prišli sa poradiť. Čím skôr, tým lepšie. V živote je veľa vecí, ktoré nám unikali kvôli droge.
M.N.

Dlho neváhajte ! Stano

Nefetujte. Kto nebude fetovať, ten sa bude dobre mať. Peťo Ch.

Popremýšľajte o sebe, a ak ste závislí, zmeňte svoje " prežívanie " na život. Palo, 24 r.

Skúste sa pozerať na svet bez návykových okuliarov. Ďaďo

Život je krásny. Neničme si ho drogami. S.


Preco piješ?
Aby som zabudol.
Na čo?
Že sa hanbím.
A prečo sa hanbíš?
Hanbím sa, že pijem.

A.S. EXUPÉRY, MALÝ PRINC


KLUBOVÉ ZRNKÁ MUDROSTI


Nie je tragédiou zriekať sa v živote alkoholu.
Tragédiou je zrieknuť sa v alkohole života.

Ak budeš mať nezávislú budúcnosť, zabudni na závislú minulosť.

Abstinencia aj bolí.

Neabstinuj za odmenu a nečakaj,
že ťa v abstinencii každý pochopí.

Neúčasť na klube a prerušený kontakt
s liečebňou signalizujú možnú recidívu.

Nechci, aby Ti rozumeli iní,
ak nechceš porozumieť sám sebe.

Stretnutím sa v klube posilňujeme,
seba i druhých.


Z klubu abstinujúcich alkoholikov

Ja robím svojú vec a Ty robíš svojú vec.
Nie som na svete preto, aby som žil podľa Tvojích predstáv
a ty nie si na svete preto, aby si žil podľa mojích.
Ty si Ty a ja som ja. Ak sa navzájom nájdeme, je to krasne. Ak sa nenájdeme, nedá sa nič robiť.

Frederick Perls
Zodpovedné redaktorky: Mgr. Alica Kantorková
Mgr. Katka Timuľáková

Vydal: Inštitút drogových závislostí pri Centre pre liečbu drogových závislostí
Hraničná 2, 821 05 Bratislava
Liečebná pomôcka

Ďakujeme všetkým , ktorí sa podieľali na vzniku tohto čísla časopisu!