Nezávislosť

číslo 10, ročník 4, Október 2000Čo môžu rodičia urobiť pre to, aby sa ich deti nestali závislé od návykových látok
Hepatitída 1.časť
Iba raz prejdem tadiaľto
Keby
Alkohol
Pán života
Kliatba
Nepovedz nikdy
Paródia na život
                                                                                 
Centrum pre liečbu drogových závislostí
Hraničná 2, P.O.Box 51, 821 05 Bratislava

tel.: 07/5341 74 64, (5341 91 48)
fax.: 07/5341 91 48, (5341 74 75)

e-mail: idz@drogy.sk

 

 


 

Čo môžu rodičia urobiť pre to, aby sa ich deti nestali závislé od návykových látok

 

Výchova k samostatnosti a nezávislosti je najlepším predpokladom toho, aby sa človek nestal závislým.

 

Naše deti sa učia podľa nášho vzoru!

Podstatná časť výchovy detí spočíva v správaní, ktoré našim deťom predvádzame.

Učia sa, ako my sami zaobchádzame vo všeobecnosti so závislosťami a tiež s drogami, napríklad

s alkoholom,

 

s nikotínom,

 

s liekmi,

 

Naše deti sa učia, ako sa správame, ako prekonávame ťažkosti, ako napĺňame alebo sa vzdávame našich prianí a očakávaní.

 

Naše deti sa učia aj z partnerstva rodičov.

Je normálne, že spoločný život pozostáva z harmónie a konfliktov. Otázkou však je, ako naše konflikty riešime.

 

Výchova k nezávislosti je najlepším predpokladom, ako sa nestať závislým.

 

 

Voľné priestory a hranice.

Aby deti získali istotu a pocit sebaúcty, potrebujú voľné priestory, t.j. polia pôsobnosti, na ktorých sa môžu samé a bez pomoci rodičov otestovať a osvedčiť. Zároveň im však rodičia musia stanoviť jasné hranice ako orientačné body. Rodičia, ktorí svoje deti rozmaznávajú, všetko za ne robia a všetko im uľahčujú (napr. nevyžadujú, aby sa niečoho zriekli, ponechávajú im voľnosť, spĺňajú im ihneď ich želania), ohrozujú osobnostný vývin a výchovu k životaschopnosti ich detí.

 

Pre každé dieťa je preto dôležité mať veku primeraný voľný priestor, ktorý umožňuje výchovu k vlastnej zodpovednosti.

Dieťa

sa samostatne rozhoduje, podstupuje tým riziko, čo naň pôsobí záťažovo - pri dobrom výsledku dieťa prežíva sebapotvrdenie. Dokonca prežité sklamania alebo prekonávanie ťažkostí bude mať u dieťaťa za následok posilnenie pocitu sebaúcty a vlastnej nezávislosti.

Rodičia

nechávajú dieťa samé robiť veku primerané rozhodnutia, pripúšťajú aj možné riziko a mali by ho nechať samé znášať toto riziko a prípadne aj s tým spojené následky. Nezasahovanie a zdržanlivosť rodičov dieťa potom chápe ako dôveru v jeho vlastné sily a možnosti.

 

 

Pre každý vek platí, že musia byť vymedzené hranice.

Príliš široké hranice,

bez výchovnej pomoci, môžu viesť k orientačným ťažkostiam detí, deti potom nevedia, “čo sa má a čo nemá”, nenaučia sa správne odhadovať skutočnosti.

Príliš úzke hranice

zabraňujú deťom, aby sa mohli vo voľnom priestore otestovať, nemôžu sa naučiť správne odhadnúť vlastnú zodpovednosť.

Nejasné hranice,

predovšetkým nedôsledné a nejednotné rodičovské správanie, nutne vedú k zneisteniu detí až k strate ich orientácie. Pri zmietaní sa medzi príliš širokými a príliš úzkymi hranicami môže dieťa len ťažko nájsť cestu k vlastnej zodpovednosti. Vlastná zodpovednosť je však podstatným predpokladom pre vývin samostatnej osobnosti.

 

Preložené z nemčiny

NRW (Nordrhein-Westfalen) Online – Ratgeber – Kinder-Drogen-Eltern

 

 

 

Hepatitída 1.časť

 

Hepatitída ABC

 

Na Slovensku sa predpokladá, že 40% vnútrožilovo drogovo závislých sú infikovaní vírusom hepatitídy C ( temer, každý druhý)!

 

 

Pre tých, ktorí užívajú drogy vnútrožilovo:

Táto informácia je pre ľudí, ktorí si pichajú drogy a potrebujú viac informácií o hepatitíde C. Hovorí o najčastejších typoch vírusovej hepatitídy, a o tom, ako môžete znížiť riziko nákazy pre seba a jej rozšírenie na druhých. Pre ľudí, ktorí si pichajú drogy, je hepatitída vážnym ohrozením zdravia: jednou z najčastejších spôsobov, ako dostať hepatitídu, je spoločné používanie pomôcok pri vnútrožilovom užívaní drog... V súčasnosti je hrozba nákazou vírusom hepatitídy B a C väčšia, ako nákazou vírusom HIV (AIDS).

 

 

 

Čo je hepatitída?

 

Hepatitída znamená “ zápal pečene”. Obyčajne je spôsobená jedným z troch vírusov. Hepatitída A, B, alebo C. Vírusy vyvolávajú rôzne príznaky, ale môžu viesť k vývinu cirhózy ( zjazvenie) pečene, alebo vývinu vážneho, život ohrozujúceho poškodenia a rakoviny pečene. Menej často, hepatitída môže byť spôsobená aj dlhodobým užívaním alkoholu, niektorých liekov, alebo aj ochorením získaným dedične.

 

Vďaka pečeni funguje vaše telo hladko. Pečeň sa zúčastňuje na trávení potravy, zbavuje telo toxínov a iných cudzorodých látok ( napríklad drog)!Ak sa pečeň natoľko poškodí, že nemôže správne fungovať, jedinou možnosťou prežitia je transplantácia. Získať transplantát pečene je veľmi ťažké, a drahé. Preto je potrebné a veľmi dôležité chrániť a šetriť pečeň od ďalšieho poškodenia, najmä , ak je infikovaná.

 

 

Hepatitída A,B,C

 

Hepatitída A

Hepatitída A (HAV) je spôsobená vírusom, ktorý sa vylučuje stolicou. Pri kontakte s infikovanou stolicou môžete dostať hepatitídu A. Najčastejší spôsob prenosu je

požitie kontaminovanej (nakazenej) potravy alebo vody. Môžete sa nakaziť aj niektorými sexuálnymi aktivitami (anal-orálnym kontaktom). Vírus sa prenáša nebadane malým množstvom stolice. Potraviny a tekutiny sa kontaminujú špinavými rukami, ktoré neboli dostatočne umyté po použití WC. Kuchynské riady, taniere, príbory môžu byť tiež infikované, ak nie sú správne poumývané. Niekedy môžu kontaminovať (nakaziť) potraviny a nápoje aj odpadky.

 

Temer každý, kto sa nakazil hepatitídou A úplne vyzdravie za 4-8 týždňov. Počas ochorenia nemusíte mať príznaky, alebo trpíte nechutenstvom, napínaním na zvracanie, zvraciate, ožltnete ( koža, očné bielky, sliznice), máte hnačky a ste veľmi slabý ( úbytok energie). Hepatitída A je nebezpečná, ak máte súčasne hepatitídu C.

Ak máte hepatitídu A, môžete ju preniesť na druhú osobu aj vtedy, ak Vy nemáte príznaky.. Po vyzdravení už nie ste prenášačom a ste imúnny ( odolný) proti novému ochoreniu hepatitídou A doživotne. To preto, lebo Váš imunitný systém si vytvorí protilátky, schopné v budúcnosti zabrániť novšej infekcii. hepatitídou A.

 

 

Hepatitída B

Hepatitída B (HBV) je spôsobená vírusom, ktorý sa nachádza v krvi, sperme, pošvových výlučkoch, materskom mlieku a slinách. Rozširuje sa aj spoločným užívaním injekčných striekačiek, alebo infikovanou vodou pri vnútrožilovom užívaním drog. Môže sa rozšíriť aj spoločným používaním iných pomôcok pri pichaní, ako je vata, náradie na prípravu roztoku drogy, atď. Taktiež sa prenáša pri šnupaní a fajčení drogy cez rôzne pomôcky ( napr. slamky, fajky...).Hepatitída B sa prenáša aj sexuálnou cestou, pri nechránenom vaginálnom ( pošvou), análnom ( konečníkom) , alebo orálnom (ústami) sexe infikovanej osoby vírusom HBV. Hepatitída B sa prenáša aj z tehotnej matky na jej plod v maternici, alebo na dieťa počas, alebo po pôrode.

Keďže hepatitída B sa veľmi ľahko prenáša telesnými tekutinami, môže sa šíriť aj bežným kontaktom v domácnosti -napríklad spoločným používaním hygienických vecí -zubných kefiek, žiletiek, holiacich strojčekov, nožníc na nechty....

Po infekcii hepatitídou B môže postupovať ochorenie pomaly, obyčajne trvá 1-2 mesiace. Niekedy sa necítite chorý, nemáte príznaky a preto neviete o ochorení. Vírus však môže ostať vo vašom organizme aktívny, a vy môžete rozširovať nákazu na iných. Iba asi 1% ľudí s hepatitídou B zomrie, väčšina sa úplne uzdraví za 6 mesiacov. Takému priebehu hovoríme, že prekonali akútnu formu hepatitídy B.

5-10% ľudí s hepatitídou B môžu však vylučovať vírus do konca ich života. U týchto sa môže vyvinúť chronické ochorenie pečene. Hovoríme, že majú chronickú hepatitídu B.

 

 

Hepatitída C

Hepatitída C (HCV) je spôsobená ďalším vírusom, ktorý nájdeme v krvi a preto sa prenáša najmä kontaktom krvi s krvou. Rozširuje sa najčastejšie spoločným používaním injekčných striekačiek a pomôcok ( vata, lyžičky, nádoby, “variče”, a pravdepodobne aj pomôcok pri šnupaní, sŕkaní a fajčení. Nesterilné tetovanie a piercing sú ďalšie spôsoby šírenia ochorenia. V malom percente sa môže preniesť z matky na dieťa v maternici, taktiež pri bežnom domácom kontakte používaním infikovaných zubných kefiek, holiacich strojčekov, žiletiek, podobne ako hepatitída B. V malom percente sa môže prenášať aj sexuálnym kontaktom. Prenos ochorenia krvnými preparátmi je v dnešnej dobe takmer vylúčený, lebo krv darcov je vyšetrovaná aj na toto ochorenie.

 

Väčšina ľudí nevie, že je infikovaná vírusom hepatitídy C. Len veľmi málo osôb má po infekcii príznaky akútneho ochorenia hepatitídou- ako: žltačka, horúčka, príznaky chrípky. Tieto môžu trvať 6 týždňov. Väčšinou sa ľudia dozvedia o svojej infekcii aj o mnoho rokov neskôr pri náhodnom testovaní krvi z dôvodu iného ochorenia.

 

Väčšina ľudí sa nikdy vo svojom ďalšom živote nezbaví vírusu (75-85%). Títo môžu infikovať počas celého života iných, hovoríme, že sú chronicky infikovaní. Podľa pozorovaní cirhóza pečene sa vytvorí 20-30 rokov po infekcii u 10-20% chronicky infikovaných . U 1-5% týchto ľudí vznikne rakovina pečene.

 

 

Príznaky aktívnej infekcie hepatitídou

 

 Nanešťastie hepatitída C prebieha často nepoznane ,lebo príznaky sú mierne a netypické ( najčastejšie ako mierna chrípka). Mnoho ľudí nemá žiadne príznaky.

Preto jediná cesta, ako zistiť infekciu je testovanie krvi.

 

Ako sa vyhnúť hepatitíde C

 

prevencia hepatitídy A:

 • snažte sa konzumovať len čisté jedlá
 • hygienické potreby oddeľte od kuchynských
 • po použití WC , pred varením a jedením si dôkladne umyte ruky
 • používajte ochranu pri sexe, obzvlášť pri análnom, alebo orálnom
 • dajte sa zaočkovať proti hepatitíde A

 

prevencia hepatitídy B:

 • pri sexe používajte ochranu ( prezervatív, gumené rukavice)
 • ak musíte pichať držte sa uvedených hygienických pravidiel
 • pri užívaní drogy používajte bezpečnejšie spôsoby ako pichanie

výhradne s vlastnými pomôckami

 • Dajte sa zaočkovať proti hepatitíde B

 

Prevencia hepatitídy C:

 • ak si musíte pichať, používajte uvedené hygienické spôsoby
 • pri sexe používajte ochranu ,aby ste znížili riziko infekcie
 • používajte bezpečnejšie spôsoby užitia drogy a s vlastnými pomôckami

.

Podľa zdrojov z americkej konferencie o hepatitídach

Preložila: MUDr. Eva Huberová

 

Iba raz prejdem tadiaľto

 

Iba raz prejdem tadiaľto. A preto každé dobro, ktoré

môžem vykonať a každú láskavosť, ktorú môžem inému

človeku preukázať, musím urobiť teraz. Nesmiem to odkladať

a nesmiem to zanedbať, pretože už tadiaľto nikdy viac nepôjdem.

 

 

Keby

 

Keby som šiel s tebou na kraj sveta,

Kde vládne len nevinná samota

a lúka kvitla by len pre nás,

bola by to krása všetkých krás.

Miesto toho zničil som čo sa dá

a zostala mi len pochmúrna nálada.

Keby som mohol všetko vrátiť späť

a na zlé veci už viac nemyslieť,

robiť Ťa šťastnou a spokojnou,

by bolo mojou najväčšou radosťou.

Keby som sa vtedy rýchlo spamätal

A pred drogami tebe prednosť dal,

Mohli sme spolu krásne žiť

a nikdy viac sa netrápiť.

 

Ivan a Marek

 

 

Alkohol

 

Myslel som si, že si priateľ.

Myslel som si, že na teba sa dá vždy spoľahnúť.

Myslel som si, že vždy ruku pomocnú mi podáš.

Mýlil som sa.

Nie si priateľ ale nepriateľ.

Spoľahnúť na teba sa nedá, pretože si mŕtvy.

Mŕtvy ako ten studený kameň čo pohodený na ceste je.

Pomocnú ruku mi nepodáš, len klamnou silou podvádzaš.

Pýtajú sa čosi vlastne zač?

Alkohol, alkohol, čo bojovať s ním treba,

inak nás na lopatky zdolá.

Chceme si s ním potykať? Nechceme sa naňho podobať?

Nie! Ja už nechcem prosiť a ruky vystierať!

Radšej budem bojovať.

Bojovať o krajšiu budúcnosť.

Bojovať o rodinu.

Bojovať o hrdosť

Bojovať o svoju česť.

Bojovať budem pretože chcem

A abstinentom navždy ostanem.

 

 

P.S.: Na pokračovanie

 

Ladislav Tomanovič

 

 

 

Pán života

  

Čo si myslíš o sebe? Že si pánom života?

Tvojim pánom droga je, ty majster sveta !

Myslíš že dokážeš stále takto žiť?

Ver mi to už lepšie je za živa hniť.

Pozri na nás, dá sa to, buď si celkom istý.

Život lepšie chutí ti, keď si celkom čistý.

Bol som presne ako ty, naivný a sprostý,

ale hnusný heroín popálil mi prsty.

Odpoveď je Hraničná, tam sa môžeš spýtať,

Všetci ti tam pomôžu, s nimi môžeš rátať.

 

 

 

Kliatba

 

Život je veselý, má svoju krásu

Čert aby vzal dílerov, čo si plnia kasu.

Keď skončia vojny a svet sa stane kvetom

Vtedy ľudia prestanú s fetom.

Ivan a Marek II.

 

 

Nepovedz nikdy

 

 

Predstav si seba ako úspešného, vyrovnaného, pekného, šarmantného, ktorý má krásnu rodinu, peknú manželku (manžela) robíš si skvelé plány do budúcnosti. Tu stretneš svojho bývalého priateľa alebo spolužiaka, ktorého si už roky nevidel. Pamätáš si ho trebárs ako nadaného, schopného. Teraz po rokoch ho uvidíš ako pravý opak. Zanedbaný, pesimistický bez lesku šťastia v očiach. Ďaleko z neho cítiť alkohol. A teraz si v prvom momente pomyslíš, no toto sa meni nikdy nemôže stať. Teraz si predstav seba, že len zopár bodov uvedených v úvode vypadne, ešte stále si budeš taký istý sám sebou ?

Šťastný je ten človek, ktorý sa dokáže v živote vysporiadať aj s prehrami a má v sebe dostatok sily, aby s vecami, ktoré sa už vyriešiť nedajú sa dokázal zmieriť a žil ďalej dôstojným životom. Lenže nie sme všetci obdarení schopnosťou všetko zvládnuť a hľadáme únik.

A ten únik môže byť aj v alkohole. Dlho si to neuvedomujeme že klameme samých seba, ešte sa cítime aj neschopní. K tomu, aby si vlastne človek uvedomil, že alkohol nie je jeho útechou ale skazou, môže dôjsť až si to sám uvedomí a prizná. Môže sa stať, že musí padnúť až na dno, aby to pochopil. Všetci sme sa narodili nahí, nikto nemal na sebe pečiatku? Zlodej, vrah, alkoholik, narkoman, nikdy sme si nepomysleli, že toto nás môže stretnúť. Ale teraz, keď vieme čo je v nás, bojujme ! Keď to nezvládame sami, treba hľadať odbornú pomoc, v našom prípade je to sanatórium pre drogovo závislých.

Možno to zvládneme, možno na prvý krát nie, ale nikdy nehovorme že nikdy........

 

Mária M.

 

 

 

Paródia na život

 

Hra o živote bez života,

V myšlienkach ktoré ťa klamú

Myslíš, že hráš hlavnú úlohu.

Staviaš si svoj dom bez základu.

Dom, ktorý lieta v oblakoch je bez dverí

A ty slepo tomu, že je dokonalý.

Uveríš.

No zrazu javisko celé na Teba sa zrúti.

Ty už vieš čo deje sa, no stále myslíš,

Žže nejako sa z toho vykrútiš.

Tu už začína ťa hltať realita

A tvoja prirodzenosť ťažko, ale prekvitá.

Len sila tvojich myšlienok

ŤA VYLIEČI

 

Procházková Zuzana

 

 

Hľadala som útechu,

utekala som preč

Za rohom mi jeden pohľad

vyrazil dych i reč.

Videla som “šťastných” ľudí-

nafetovaných .....

Vo mne iba smútok blúdil.

More plné krýh.

Podali mi pomocnú ruku

dlhočiznú tmavú

Na chvíľu som zavoňala

fialovú trávu.

Pomaličky šírila sa v mojom

čiernom vnútri

rozsypané zápalky

viečka mi škrtli.


Zodpovedné redaktorky: Mgr. Alica Kantorková
Mgr. Katka Timuľáková

Vydal: Inštitút drogových závislostí pri Centre pre liečbu drogových závislostí
Hraničná 2, 821 05 Bratislava
Liečebná pomôcka

Ďakujeme všetkým , ktorí sa podieľali na vzniku tohto čísla časopisu!