Najčastejšie užívané drogy

© Droga a Ty, 1998

Názov - med. diagnóza F..

Slangové pomenovania

Nelegálne (na Slovensku)

opiáty     F11

heroín štof, herák, háčko, ejč, kompot, omietka, matroš, kameň, kakao, prach, brown
morfín
ópium
domácky opiát vyrobený  z liekov brown, braun, béčko
kanabis (THC)
               F12
marihuana tráva, grás, marjánka, mariša, šit, pot, džoint, smoke, kanuma, skunk, maslo, kreš, seno, slama
hašiš haš, čokoláda, šit, čaros, gandža, bhang
kokaín     F14 kokaín koks, cox, sneh, céčko, charlie
crack krek, rock
amfetamín     F15 spíd, životabudič, rýchlovka, áčko
pervitín         F15 piko, perník, péčko, pedro, cébéčko (2CB), ajs (ice)
extáza (XTC, MDMA)    F15 éčko, disko tabletky, holub, Lion King$, Bugs Bunny$
LSD    F16 trip, kyselina, acid, cyklista, známka, kryštál, mikros,
Bart Simpson$, Panoramix$, Double Spiral$, Hoffman$, Red Dragon$
PCP  F16 anjelský prášok
Peyote, meskalín  F16 M
Psilocybín, psilocín   F16 lysohlávky, huby, shrooms, magic mushrooms

Legálne (na Slovensku)

prchavé látky, rozpúšťadlá F18 téčko (Toluén), handra, áčko (acetylénové riedidlo), šesťbomba
sedatíva, hypnotiká, ľahké opiáty &  F13 roháče (Rohypnol)
alkohol F10
nikotín F17

Poznámky:
& - legálne zväčša len na recept
$ -  názvy konkrétnych komerčných produktov, zväčša podľa obrázku na známke alebo tabletke.
Slangové názvy sú veľmi premenlivé v lokalite a čase a nie sú vždy jednoznačné (napr. áčko môže byť amfetamín alebo aj acetónové riedidlo). Pochádzajú z rôznych zdrojov a nie sú výsledkom seriózneho prieskumu.
Tento zoznam je myslený ako pomôcka pre lepšie porozumenie autentických príbehov a voľnej reči - v žiadnom prípade nie ako "vyšetrovacia" pomôcka! Ako prvé sú uvedené najčastejšie používané názvy
Postupne pribudnú bližšie informácie aj o ďalších drogách formou linkov.
Všetky opravy a ďalšie informácie sú veľmi vítané! Mailujte na day@drogy.sk !