Psilocybín, psilocín

(huby lysohlávky)

© Droga a Ty, 1999

Dve halucinogénne látky, ktoré sa nachádzajú  vo viacerých divo rastúcich hubách. Spolu s oživeným záujmom o iné halucinogény sa ich užívanie stáva populárnym, aj v súvislosti so záujmom o magické zvyky starých indiánskych kultúr.

Slangové názvy:
huby, lysohlávky, magic mashrooms, shrooms

Pôvod:
Drobné huby druhu Psilocybe a Conocybe. Obe látky sa tiež dajú vyrobiť aj synteticky, ale dosť nákladne. Sú aj pokusy pestovať huby v domácich podmienkach, napr. na internáte.
halucinácie.gif (1469 bytes)

Žiadúci účinok: zmeny normálneho zmyslového vnímania, ilúzie a halucinácie (haluze)

Legálna?: samotné látky  sú nelegálne, v podobe divo rastúcich húb je ich status sporný
Vedľajšie účinky a riziká: neuvážené až nebezpečné konanie (pre seba i okolie) pod vplyvom ilúzie alebo halucinácie, bad trip, poškodenie pečene, možné "prebudenie" trvalého psychotického ochorenia, riziko predávkovania a otravy pri zámene s podobným, viac účinným druhom huby alebo inou podobnou jedovatou hubou, ktorá je oveľa hojnejšia
Spôsoby užívania:
Pojedanie čerstvých alebo i sušených húb, pokiaľ je látka dostupná v práškovej forme, rozpúšťa sa vo vode a pije alebo pridáva do tabaku alebo marihuany a fajčí. Účinok vrcholí typicky do 2 hodín po užití a odoznieva do 3-8 hodín.
Príznaky akútneho použitia: zvýšená teplota, pulz a krvný tlak, rozšírenie zreníc, zvracanie, halucinogénne správanie nepochopiteľné pre okolie
Závislosť: Hoci tolerancia sa vyvíja, čistá fyzická závislosť nie je popisovaná.  Psychická závislosť je nesporná.
Cena: v našich podmienkach sa huby zväčša zbierajú pre vlastnú potrebu alebo priateľov
Príbehy:
Eseje, fikcie:
Produkcia: tieto huby rastú takmer po celom svete, v USA sú aj legálne predávané v podobe húb, občas však býva pre zosilnenie účinku pridané LSD, tiež sa predávajú hotové návody s výtrusmi určené na pestovanie
Chemické zloženie: Psilocybín, psilocín. Psilocybín sa v tele najprv mení na psilocín, ktorý účinkuje na nervový systém.
Literatúra:
Drogy - História, medicína, právo, František Novomeský, 1996
Psilocybin - De-Mystifying the Magic Mashroom, DIN Publication by Rosemary Waitz, 1996