Základné fakty - časté otázky Checkmk.wmf (886 bytes)

© 1998, Droga a Ty, občianske združenie, aktualizované 13.1.99

Odkiaľ sa vzali drogy ?
    Prečo v minulosti ľudia začali užívať drogy ?
    Prečo sa u nás práve teraz tak úspešne rozširuje trh s drogami ?
    Prečo drogy tak letia, keď sú také zlé ?
Kto najviac profituje na drogách (legálnych a ilegálnych)?
Čo všetko sa niekedy rozumie pod slovom „drogy“?
    "Tvrdé" a "mäkké" drogy
Aké sú možné účinky drog?
Majú drogy aj pozitívne účinky?
Aké sú negatívne dôsledky?
    Závislosť
    Absťák (abstinenčný syndróm)
    Tolerancia (návyk)
    Kriminalita
    Predávkovanie
    Otrava
    Infekcie pri injekčnom podávaní
    Nebezpečné konanie v ovplyvnenom psychickom stave
    Flashback
Aký je typický priebeh užívania drog?

Všetky pripomienky, lepšie formulácie a nápady sú vítané na day@drogy.sk. Každý mesiac bude najlepší príspevok odmenený tričkom.


Odkiaľ sa vzali drogy ?
Boli tu od nepamäti. Každá kultúra mala svojich šamanov, kúzelníkov a medicinmanov, ktorí poznali dokonale účinky drog z prírody.

Prečo v minulosti ľudia začali užívať drogy ?
V histórii boli 2 hlavné motívy : náboženstvo a medicína. Dnes je situácia dosť odlišná! O tom ešte bude reč.

Prečo sa u nás práve teraz tak úspešne rozširuje trh s drogami ?
Zmeny v spoločnosti a v hodnotovom systéme ľudí na jednej strane a na druhej obrovské zisky z obchodu s drogami.

Prečo drogy tak letia, keď sú také zlé ?
Drogy nie sú len zlé, ale môžu mať aj kladnú stránku (napr. morfín ako liek proti bolesti), ale len ich zneužitie pôsobí ako jed a deštrukcia (napr. závislosť na morfíne, ktorá úplne zničí osobnosť človeka). Možno by sa to dalo prirovnať k ohňu: dobrý služobník - zlý pán. Avšak pozor, u viacerých drog sa používaním prišlo na to, že sa veľmi rýchlo a takmer zákonite stávajú zo služobníka pánom!

Kto najviac profituje na drogách (legálnych a ilegálnych)?
Na legálnych výrobca, distribútor a štát (formou spotrebných daní). Na nelegálnych hlavne ilegálne organizácie zabezpečujúce distribúciu a s nimi nepriamo spojený finančný a mocenský aparát, ktorý často siaha prekvapivo vysoko do oficiálnych štátnych štruktúr. Ľudia z výroby, transportu a koncového predaja na ulici (ktorí sú najčastejšie predmetom postihu) dostanú zvyčajne len odrobinky.

Čo všetko sa niekedy rozumie pod slovom „drogy“?
Každá látka, ktorá po požití určitým spôsobom mení normálne fungovanie organizmu. U nás sa slovo droga používa hlavne v užšom význame ako látka, ktorá mení duševný stav (náladu, stav vedomia, psychiku) a na ktorú zväčša vzniká závislosť (návyková látka). Alebo často ešte v užšom význame ako zakázaná látka s takýmto účinkom. Niekedy sa používa tiež termín "psychoaktívna látka", "náladu meniaca látka", "omamná látka", "narkotikum", "psychotropná látka".  Zjednodušene môžeme povedať, že sú to len rôzne názvy pre (takmer) to isté. Pozri tiež názvy látok podľa účinkov.

"Tvrdé" a "mäkké" drogy
Dosť voľne a nepresne sa používajú termíny "tvrdé drogy" a "mäkké drogy". Pod "tvrdými" sa zväčša rozumejú drogy, ktorých účinok je silný a rýchly a na ktoré obyčajne vzniká rýchlo fyzická závislosť. Sem nemusí patriť len heroín a kokaín, ale niekedy sa zaraďuje i alkohol. Pod "mäkkými drogami" sa tradične rozumie marihuana a hašiš, hoci toto zľahčovanie je diskutabilné. Tiež pod nimi možno rozumieť nikotín, kofeín. Tiež sa používa formulácia: mäkká droga "nasadá" na osobnosť, tvrdá ju mení.

Aké sú možné účinky drog?
Veľmi zjednodušene sú účinky drog  trojaké: utlmenie, povzbudenie alebo halucinácie. Pri niektorých drogách môžu byť účinky zmiešané naraz (napr. povzbudenie a halucinácie) alebo v priebehu pôsobenia (napr. najprv povzbudenie, potom utlmenie pri alkohole)

wpe4.gif (1328 bytes) Utlmenie  
Pocit uvoľnenia, pohody, tepla. Všetky problémy sa javia ako zanedbateľné. Zväčša tiež spomalenie srdcovej činnosti a dýchania. Pri predávkovaní až zástava srdca. Utlmujúce drogy sa tiež nazývajú depresanty (neznamená to, že spôsobujú depresiu!). Napr. heroin.
Pre drogy s takýmto účinkom sa tiež používajú názvy omamná látka alebo (nie celkom presne) narkotikum.
wpe3.gif (1343 bytes) Povzbudenie 
Pocit vlastnej sily a schopností, zrýchlenie myslenia. Zdá sa, že všetky problémy sa hravo zvládnu. Potlačenie únavy. Tiež zrýchlenie srdca, reči, často agresívne reakcie. Pri predávkovaní neúnosné zvýšenie tepu vedúce až k zástave srdca. Povzbudzujúce drogy sa tiež nazývajú stimulanty. Napr kokaín.
wpe2.gif (1467 bytes) Halucinácie 
Vidíš, počuješ alebo cítiš to, čo v skutočnosti nie je a začínaš v to i veriť. Môže to byť príjemný (trip) alebo i veľmi nepríjemný (bad trip) zážitok. Počas halucinácie hrozí, že človek spôsobí hlúposť alebo i tragédiu, presne tak ako pri niektorých duševných ochoreniach, kde sú halucinácie  neželaným príznakom. Takéto drogy sa nazývajú halucinogény. Napr. LSD.
Pre drogy s takýmto účinkom sa tiež používa názov psychotropná látka.

Majú drogy aj pozitívne účinky?
Samozrejme - inak by ich ľudia nebrali! Každý z troch spomenutých účinkov môže byť sám o sebe žiadúci. Mnoho liekov-drog sa používa na ovplyvnenie nálady. Dôležité je však vedieť o rizikách, ktoré sú u mnohých drog také vysoké, že ich "rada starších" (rozumej zákonodarný orgán v tej-ktorej krajine) radšej zakázala používať.

Aké sú negatívne dôsledky?
Tých je bohužiaľ zväčša viac. Je to tak, že v prírode obyčajne nič nedostaneš zadarmo. Niektoré drogy ich majú viac, niektoré menej. A takisto niektorých ľudí postihnú skôr a viac, niektorých neskôr a menej. Chyba je, že to vopred nevieme a tak si skoro každý na začiatku hovorí: "Mne sa to nestane!" Je dobré, aby si o nich vedel. Vedeli o nich i šamani a medicinmani, jedine pod ktorých dohľadom sa kedysi používali. Konkrétne - čítaj ďalej!

Závislosť
Stav, keď si  telo alebo duša zvykne na drogu, ktorú človek berie, prispôsobí sa jej a telo ju začne brať ako súčasť svojho metabolizmu. Ak myslíme na telo, hovorí sa o fyzickej závislosti, ak na dušu o psychickej závislosti. Nie je to až také jednoduché a oba typy závislostí sa často prekrývajú. Psychická vzniká na všetky drogy, fyzická len na niektoré. Fyzickej sa dá zbaviť síce krvavo (absťák), ale pomerne rýchlo (dni až týždne) u psychickej to môže trvať mesiace až roky.
Možno by sa to dalo prirovnať: fyzicky si závislý napr. na potrave, psychicky na spoločnosti. Porozmýšľaj: Radšej by si vydržal 3 dni bez jedla medzi ľuďmi alebo s jedlom zavretý sám v tmavej miestnosti?

Absťák (abstinenčný syndróm)
Stav, ktorý nastane, ak závislý prestane brať drogu, na ktorú sa stal závislý. Či už preto, že chce prestať alebo preto, že nemôže zohnať ďalšiu dávku. Prejavuje sa ťažkými telesnými (zvracanie, triaška, kŕče, bolesti) a psychickými (depresie, agresivita, samovražedné myšlienky) príznakmi, ktoré trvajú niekoľko dní. V ťažkom stave sa celé jeho(jej) úsilie sústreďuje na jediný cieľ: dať si ďalšiu dávku. Kvôli tomu je čoskoro ochotný urobiť doslova čokoľvek: kradnúť, prostituovať, lúpiť. Tento efekt využíva obchod s drogami, keď zákazník zoženie peniaze aj keď je sám nesolventný.
Priebeh absťáku sa pri rôznych drogách líši. Zvlášť ťažký je pri heroine, kde hrozia vážne újmy na zdraví alebo i smrť a zväčša je potrebná lekárska pomoc a kontrolované podávanie liekov s podobným účinkom ako chýbajúca droga. Počas tohoto obdobia sa telo zbaví drogy - hovorí sa tomu detoxifikácia (link na stránky CPLDZ).

Tolerancia (návyk)
Pri opakovanom používaní drogy si telo na ňu zvyká a účinok sa tlmí, ako keby fungovala ochranná reakcia proti cudzej látke. Ak sa má dosiahnuť rovnaký účinok ako predtým, musí sa zobrať väčšie množstvo. Súvisí to tiež so závislosťou a postupne už droga nenavodzuje príjemný stav, ale len vracia človeka do ako-tak normálneho stavu z absťáku. Toto je tiež veľmi výhodný efekt pre obchod s drogami, keď zákazník postupne potrebuje stále viac tovaru.

Kriminalita
je hlavný zdroj prostriedkov pre závislých na tvrdých drogách. Ich cena pri pravidelnej potrebe vysoko prevyšuje bežné príjmy, preto krádeže, prostitúcia a lúpeže sú hlavným zdrojom. Väčšina z nás už bola poškodená takouto kriminalitou, hoci si to možno neuvedomujeme.
Takýmto spôsobom sa elegantne zariadi, že rutinnú špinavú robotu na ulici robí (a navyše na vlastné triko) niekto druhý. Postihovanie závislých a uličných dealerov sa môže niekomu zdať ako nezmyselné zabíjanie jednotlivých mravcov, ktorí v prúde pochodujú za otvoreným medom v špajzi, namiesto toho aby sme v špajzi urobili poriadok, nádobu s medom očistili a zavreli. Ako toto aplikovať na spoločnosť?

Predávkovanie
Hoci sa často hovorí o úmyselnom predávkovaní (zlatá strela), oveľa častejšie je náhodné predávkovanie spôsobené tým, že koncentrácia účinnej látky v predávanej droge je veľká neznáma. Predávaná droga sa vždy nadstavuje rôznymi prísadami (cukor, prací prášok, ...) kvôli zisku. Keď potom narazíte na čistejšiu drogu a dáte si obyvklú dávku, môže to znamenať koniec. Ľudia z oddelení ARO by o tom vedeli rozprávať...
Osobitne zradné je miešanie rôznych druhov i s protichodnými účinkami, čo môže spôsobiť úplne neočakávané a búrlivé reakcie.

Otrava
Všetky drogy (ako aj lieky) majú okrem žiadúcich účinkov aj nežiadúce. Pri zvyšujúcej sa tolerancii a dávke sa neobyčajne zaťažuje (a ničí) pečeň. Okrem toho môžu otravu (akútnu alebo postupnú) spôsobiť i pochybné prímesy, ktorými sa čistá droga pred predajom nadstavuje. Hovorí sa okrem cukru i o sadre (!), jede na potkany a iných chuťovkách. Ktovie, čo je na tom pravdy?
Okrem priamej otravy majú všetky drogy pri pravidelnom užívaní dopad na srdcovocievny, zažívací, nervový, rozmnožovací a imunitný systém. Bližšie pozri informácie o jednotlivých drogách.

Infekcie pri injekčnom podávaní
Keď si predstavíte typický stav, v ktorom závislý siaha po injekčnom podaní drogy, je vám jasné, že len ťažko sa zabezpečí sterilita ihly. Hoci všetci vedia o hrozbe HIV/AIDS, oveľa častejšie sú infekcie hepatitídou B a hepatitídou C (linky na stránky CPLDZ).. Všetky tieto 3 infekcie sa šíria i pohlavným stykom a následná prostitúcia závislých ich šíri ďalej. Preto existujú podporné programy bezplatnej výmeny striekačiek (link na stránky CPLDZ)..
Riziko infekcií je ešte vyššie pri imunitne ťažko oslabenom organizme pri pravidelnom drogovaní.

Nebezpečné konanie v ovplyvnenom psychickom stave
Agresivita, ba i vražda ako dôsledok neúnosne povzbudzujúceho účinku. Nezmyselné konanie v halucinácii, keď človek skočí z mosta do rieky alebo zabije svojho priateľa, v ktorom vidí ufóna, ktorý ho prenasleduje. V lepšom prípade napr. neuvážený pohlavný styk pod euforickým vplyvom, ktorý sa neskôr trpko oľutuje.

Flashback
nečakaný účinok drogy, ktorý sa môže objaviť i keď už dlho drogu neberiete. Ako keby sa zrazu uvoľnila nejaká skrytá kapsula drogy uložená v tele a zastihne človeka i v tej najnevhodnejšej situácii.

Aký je typický priebeh užívania drog?
Pri "tvrdých" drogách sa obyčajne sa uvádzajú 4 fázy:
1. Experimenty a očarenie: Zvedavosť, spoločenská záležitosť alebo fascinácia účinkom drogy. Niečo ako prvá láska.
2. Víkendové (rekreačné) užívanie: Frekvencia užívania začína byť pravidelná i keď je stále nízka. Má pocit, že droga mu pomáha a že by nemal problém prestať. Začína psychická závislosť, hoci si ju človek nepripúšťa.
3. Problémy: Frekvencia  i dávky sa zvyšujú, začínajú negatívne účinky a problémy v škole, práci alebo rodine. Navonok sa ešte stále môže javiť v pohode, vnútri už uvažuje, či by nemal prestať, ale vlastné pokusy skončiť končia niekoľkodňovými pauzami a absťákmi. Postupná strata všetkých záujmov a spoločenská izolácia.
4. Troska: Už je mu jasné do akého srabu sa dostal, ale sám s tým nedokáže skončiť. Všetko okrem drogy stratilo význam i zmysel a tak vyzerajú i činy. Nie je to už človek akého ste poznali predtým. Je vôbec zodpovedný za svoje činy? Ak mu nikto nepomôže, prežíva ako troska a/alebo kriminálnik a jedna z možností ako to celé skončiť je zlatá strela (úmyselné predávkovanie).
Toto je len všeobecný priebeh a pri rôznych drogách a ľuďoch sa môže líšiť. Mnohí majú to šťastie, že sami skončia v 1. alebo 2. fáze. Pri ľahších drogách síce nemusí nastať fyzická závislosť, ale tolerancia znižuje zaujímavosť ľahkej drogy a vzniká potreba skúsiť niečo silnejšie.