Adresár -  liečba a resocializácia

Uvedený zoznam zatiaľ nie je úplný a presný, ale len pracovná verzia. Uvítame doplnky a opravy, prípadne bližšie informácie. Bolo by fajn, keby každá z inštitúcii mala svoj vlastný link, tak ako to už zopár má. Mailujte na day@drogy.sk


Prvý kontakt a liečba

Kraj Bratislava:

Centrum pre liečbu drogových závislostí, Hraničná 2, Bratislava, tel: 07-5341 7464, 07-53417472
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Malacká cesta 63, 90218 Pezinok, tel: 0704-482192 (ženy), 0704-482250 (muži)
Sanatórium AT  Ivana Novotného, súkromné, Osuského 10, 85103 Bratislava, tel: 07-6224 6466
Nemocnica Ministerstva obrany SR - Psychiatrické oddelenie, Cesta mládeže 1, 83331 Bratislava, tel: 59351/156, 59351253
psychiatrické oddelenia nemocníc a ambulancie

Poradensko-psychologické služby:
Centrum poradensko-psychologických služieb, Tomášikova 23, 82102 Bratislava, tel: 07-4333 1473
Centrum poradensko-psychologických služieb, Šafárikovo nám. 4, 81102 Bratislava, tel: 07-432 1844
Centrum poradensko-psychologických služieb, Vajnorská 71, 83103 Bratislava, tel: 07-4425 5839
Centrum poradensko-psychologických služieb, Bagarova 20, 84101 Bratislava, tel: 07-6436 2366
Centrum poradensko-psychologických služieb, Haanova 37, 85104 Bratislava, tel: 07-6231 2648
Centrum poradensko-psychologických služieb, Bezručova 8, 81109 Bratislava, 07-363741
Okresné centrum výchovnej a psychologickej prevencie BA V , Röntgenova ul 6, Bratislava, tel: 07-6241 1955

Mimo Bratislavy:

Centrum pre liečbu drogových závislostí, Kapisztóryho 5, 94001 Nové Zámky, tel: 0817-420743, -422196
Centrum pre liečbu drogových závislostí, NsP F.D. Roosevelta, nám. L. Svobodu 1, 97401 Banská Bystrica, tel: 088-745241 až 9
Centrum pre liečbu drogových závislostí, NsP Podskalka, 06601 Humenné   tel: 0933-62721 až 4 kl.17
Centrum pre liečbu drogových závislostí, Skladná 2, 04001 Košice, tel: 095-6222848
Centrum pre liečbu drogových závislostí, Bratislavská ul., 01001 Žilina, tel: 089-22193
Odborný liečebný ústav psychiatrický Predná Hora, 04902 Muráň 2, tel: 0941-9471, 0941-94204
Pracovisko klinickej psychológie, Starohorského 14, 03101 Liptovský Mikuláš, tel: 0849-514844
Psychiatrická nemocnica, Hronovce tel: 0811-7711050
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya, ul. Čsl. armády 234/139, 96712 Kremnica, tel:0857-6742240
Psychiatrická nemocnica, Straňany, 07101 Michalovce, tel: 0946-23150
Psychiatrická nemocnica, Sládkovičova 25, 08001 Prešov, tel: 091-722861
Psychiatrická liečebňa, Piešťanská 232/82, 92231 Sokolovce, tel: 0838-24931
Psychiatrická liečebňa Sučany, Hradiská 20, 03852 Sučany
Psychiatrická liečebňa, 90873 Veľké Leváre, tel: 0703-94101
Psychiatrická nemocnica, 95135 Veľké Zálužie, tel: 087-548111
psychiatrické oddelenia nemocníc a ambulancie


Resocializácia - nezdravotnícke zariadenia:

ROAD-TOMKY, kontakt: Pražská 11, 81636 Bratislava, tel: 07-3597234 tel: 07-5341 7464 dr. Cymbalová, dr. Živný
RETEST, Ľadová 11, 81105 Bratislava, tel: 07-352601, 07-352604
NÁDEJ - Reménység, muži, kresťanské, Športová ul. 1026, 94663 Bátorové Kosihy, tel: 0819-97210
Z VLASTNÉHO PRIČINENIA, rodiná resocializácia, do 25 rokov, PO Box 6, 90086 Budmerice, tel: 0903-451531, 0704-94194 V. Schwandtner
ADAM, muži,heroín 90845 Gbely-Adamov tel: 0802-597720, 0802-597721
PROVITAL, muži nad 18, Hviezdoslavova 509, 97241 Koš pri Prievidzi, tel: 0862-425588 p. Daubner
NÁVRAT, muži nad 16, Kráľová 540, 96001 Zvolen, tel: 0901-712097
BETHESDA, kresťanské, nad 16, 1750 Sk/mes., Šulekovská 1585/38, 92600 Sereď, tel: 0707-896200 p. Koriťák
Psychosociálne Centrum, Bielocirkevská 29, Košice, tel: 095-719358