Diskusné fórum - témy

1. Súvisí fajčenie marihuany s prechodom na tvrdé drogy?

2. Ako robiť alebo nerobiť drogovú prevenciu/osvetu? Názory na filmy

3. Treba legalizovať všetky drogy?

4. Ohlasy na websajt O drogách a ľuďoch na Internete (www.drogy.sk)

Toto je priestor pre vaše diskusné  príspevky. Buď môžete otvoriť novú tému alebo reagovať na iné názory. Zatiaľ budeme toto fórum ručne sprostredkovávať, pokiaľ to bude v našich silách a pokiaľ to nejako nezautomatizujeme. Zdržte sa prenáhlených súdov, vulgárnych slov a buďte tolerantní. Uveďte, ako podpísať váš príspevok (pseudonym, plné meno) a tiež ak nechcete, aby sme zverejnili i vašu mailovú adresu. Pokiaľ uznáte za vhodné, uveďte, čo robíte, pohlavie (ak nie je zrejmé z mena alebo pseudonymu) a vek. Raz mesačne bude vybraný 1 príspevok na www.drogy.sk a odmenený tričkom!

Pošlite mail, prípadne list alebo fax na Droga a Ty ! Môžete k mailu priložiť i svoje foto vo formáte jpg, príp. gif. Uverejníme i s ohlasom.