Spravodajské listy

...vydáva Odborná spoločnosť pre závislosti od psychoaktívnych látok v spolupráci s Inštitútom drogových závislostí CPLDZ v Bratislave

 

Informácie o Spravodajských listoch

Najnovšie číslo: 2, ročník 2001

OBSAH:

Vyhlásenie

Analýza látok zneužívaných v športe

Význam pohybovej terapie v liečbe drogových závislostí

Resocializácia drogovo závislých cestou fitness

Vysokoškoláci a návykové látky

Antidopingová výchova ako súčasť protidrogového programu

Pretekajúci démoni

Intenzívne športovania a riziko vzniku závislosti od heroínu

Výzva kultúre, športu a alkoholu

Transdrug

Výročná členská schôdza + prihláška
Staršie čísla:

Číslo

Rok

Krátky Obsah

0

2001 Úvodom
Niekoľko informácií o Odbornej spoločnosti pre závislosti od psychoaktívnych látok
Jubileum MUDr. Ivana Chabana
Odborné príspevky
Odborný seminár Šport a drogy
Prihláška do Odbornej spoločnosti pre závislosti od psychoaktívnych látok

 


Informácie o Spravodajských listoch :

Redakčná rada:

MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc., Mgr. Katarína. Timuľáková, PhDr. Ľubica Skovayová,PaedDr. Hroznata Živný

Adresa redakcie:

Inštitút drogových závislostí - Centrum pre liečbu drogových závislostí,Hraničná 2, 821 05 Bratislava

Tel.: 07-5341 7464, 5341 7467

FAX: 07-5341 7475, 5341 9148

e-mail: idz@drogy.sk