Nezávislosť

číslo 10, vyšlo 3.7.1998


Radíme si navzájom
Príbeh metadonovej lásky
Nedokončené vety
Životopis o drogovej závislosti
Večný problém - denníky
Zásady boli napísané, už len ich uskutočniť
Cesta nikam (verše)
Hlas zo ženskej didaktiky
Malá bilancia a postrehy z didaktík
 

Centrum pre liečbu drogových závislostí
Hraničná 2, P.O.Box 51, 821 05 Bratislava

tel.: 07/5341 74 64, 07/5341 91 48
fax.: 07/5341 91 48, 07/5341 74 75

e-mail: idz@drogy.sk


Zodpovedný redaktori: Mgr. Dada Ligocká  + Mgr. Katka Timuľáková