Nezávislosť

číslo 11, vyšlo 24.7.1998


Peter Bunda - Báseň
Hepatitídy
Rozhovor s B. Alexom
Silvia - osobná výpoveď
Z denníka alkoholika
Slina
Skupina "P" - pervitín
Chcem sa liečiť
Zmena je život

Centrum pre liečbu drogových závislostí
Hraničná 2, P.O.Box 51, 821 05 Bratislava

tel.: 07/5341 74 64, 07/
5341 91 48
fax.: 07/5341 91 48, 07/5341 74 75

e-mail: idz@drogy.skZodpovední redaktori: Mgr. Dada Ligocká + Mgr. Katka Timuľáková