new.gif (17007 bytes)           Novinky                            new.gif (17007 bytes)

          

Spoločnosť pre závislosti od psychoaktívnych látok

V októbri 2000 vznikla Odborná spoločnosť pre závislosti od psychoaktívnych látok.   Pre záujemcov o členstvo je k dipozícii prihláška.

Spravodajské listy

V januári 2001 vyšlo "0"-té číslo štvrťročníka Spravodajských listov.

Odborný seminár Šport a drogy

sa uskutoční v dňoch 27.-29.4.2001 vo Vysokých Tatrách. Prihlášky posielajte do 20.2.2001