O drogách a ľuďoch na Internete

About Drugs and People on Internet

Tieto stránky sú pre TEBA. Či máš 12 alebo 50, či už vieš o čo ide alebo i nie.
These pages are for YOU. Either you are 12 or 50, know how it goes or not.

V súčasnosti bohužiaľ nie je obsah aktualizovaný, možno zas čoskoro začneme!

Fakty - Facts

Život -Life

Tvorivosť - Creativity

Základné fakty Autentické príbehy Fikcie, eseje
Drogy Diskusné fórum Poézia
Ako pomôcť sebe a druhým? Názory Zaujímavé literárne citáty
Čo namiesto drogy? Citát/obrázok mesiaca Galéria graffiti
Pre pedagógov Drogová osveta vo svete
Pre rodičov Počítačová grafika

Tieto stránky pripravili ľudia z

Droga a Ty, nezávislé občianske združenieday@drogy.sk

a ďalší jednotlivci, ktorí prispeli svojimi názormi a nápadmi.
Za zverejnenie týchto stránok ďakujeme spoločnosti Nextra
Vďaka za ohlasy a návštevy!